Componentan konserniyhtiöiden saneeraushakemusten ja konkurssihakemuksen käsittely etenee

Componenta Oyj Pörssitiedote 7.9.2016 klo 16.00

Componenta tiedotti 1.9.2016, että Componenta Oyj ja Componenta Finland Oy Suomessa sekä Componenta Främmestad AB, Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB Ruotsissa haetaan yrityssaneeraukseen ja Hollannin tytäryhtiö Componenta B.V. haetaan konkurssiin. Ruotsin tytäryhtiöiden hakemukset on hyväksytty ja saneerausmenettelyt ovat alkaneet 1.9.2016 (Componenta Främmestad AB ja Componenta Wirsbo AB) ja 2.9.2016 (Componenta Arvika AB) ja Hollannin tytäryhtiö Componenta B.V. on asetettu konkurssiin 2.9.2016.

Componenta Oyj täydentää tänään saneeraushakemustaan 7.9.2016 hyväksytyllä Componenta Oyj:n erillisyhtiön välitilinpäätöksellä per 30.6.2016 sekä tilintarkastajan selvityksellä. Kyseinen välitilinpäätös on laadittu liiketoiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti mutta tytäryhtiöiden saneeraus- ja konkurssimenettelyiden alkaminen huomioiden.

Erillisyhtiö Componenta Oyj:n välitilinpäätöksessä tehtyjen omaisuuserien arvonalentumisten vuoksi yhtiön oma pääoma on negatiivinen noin 9 Me. Arvonalennukset kohdistuvat tytäryhtiösaamisiin, tytäryhtiösijoituksiin ja tiettyihin muihin omaisuuseriin. Omaisuuserien tasearvoja määritettäessä on huomioitu kirjanpitolain yleinen varovaisuusperiaate ja edellä mainitut tytäryhtiöiden saneerausmenettelyt ja konkurssimenettely. Erillisyhtiön velkoihin ei ole kirjattu arvonalentumisia.  

Edellä mainitusta johtuen yhtiö tulee tänään tekemään OYL 20 luvun 23§:n mukaisen ilmoituksen kaupparekisteriin osakepääoman menettämisestä. Oman pääoman odotetaan korjaantuvan positiiviseksi yhtiön hakeman saneerausmenettelyn aikana. Componenta Oyj:n hallitus tulee kutsumaan yhtiökokouksen koolle OYL 20 luvun 23§:n mukaisesti ja Componenta Oyj:n välitilinpäätös tullaan pitämään nähtävillä ennen kokousta osakeyhtiölain säännösten mukaisesti.

Componenta Oyj:n hallitus on vastaanottanut tietyiltä sijoittajilta vaihdettavaan pääomalainaan liittyen vaihtovaatimuksia, jotka koskevat lainaosuuksien vaihtamista yhteensä 5 600 000 osakkeeseen.  Näihin liittyvä oman pääoman korotus on yhteensä 2 800 000 euroa. Uudet osakkeet tullaan rekisteröimään kaupparekisteriin mahdollisimman pian.

 

Helsinki 7. syyskuuta 2016

COMPONENTA OYJ

 

Lisätietoja:

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh. 010 403 2710

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Tilaa