Componentan yritysvastuuraportti 2007 on julkaistu


            
Componentan yritysvastuuraportti 2007 on julkaistu suomeksi ja englanniksi.
Raportti on konsernin toinen yritysvastuuraportti, aiemmin Componenta on
julkaissut kolme ympäristöraporttia vuosina 2003 - 2005. Raportti kertoo
Componentan yritysvastuun periaatteista ja toimenpiteistä vuonna 2007 ja kattaa
konsernin yksiköt Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. 

Yritysvastuulla on tärkeä merkitys Componentassa. Taloudellinen, ympäristö- ja
sosiaalinen vastuu otetaan huomioon päivittäisissä toiminnoissa ja johtamisessa
koko konsernissa. 

Componentan yritysvastuuraportti on ladattavissa pdf- tiedostona yhtiön
internet- sivuilla osoitteessa www.componenta.com. Painetun
yritysvastuuraportin voi tilata sähköpostitse osoitteesta
ir.componenta@componenta.com tai puhelimitse 010 403 2761. 

Helsingissä 25. elokuuta 2008

COMPONENTA OYJ

Pirjo Aarniovuori
viestintäjohtaja

Tilaa