Komission päätös väitetystä valtiontuesta Karkkilassa kumoon

Componenta Oyj Pörssitiedote 18.12.2008

Komission päätös väitetystä valtiontuesta Karkkilassa kumoon  klo 15.05
 
Euroopan Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (CFI) on tänään
antamallaan tuomiolla kumonnut Euroopan komission 20.10.2005 tekemän päätöksen,
jossa komissio katsoi, että Karkkilan kaupunki olisi antanut
osakekauppajärjestelyn yhteydessä noin 2,4 Me:n suuruisen kielletyn valtiontuen
Componentalle. 

CFI katsoo tuomiossaan, että komission päätös on puutteellisesti perusteltu.
Komissio ei ole esittänyt selvitystä, joka osoittaisi, että Karkkilan kaupungin
ja Componentan välisen järjestelyn kohteena ollut maaomaisuus olisi ollut 
yliarvostettu. Komissio ei ole myöskään pystynyt esittämään hyväksyttäviä
perusteluja näkemykselleen, jonka mukaan Componenta olisi saanut Karkkilan
kaupungilta väitettyä valtiontukea. 

Komission totesi lokakuussa 2005 tekemässään päätöksessä, että Karkkilan
kaupunki olisi antanut Componenta Oyj:lle lainvastaista valtiontukea määrältään
yhteensä 2,4 Me osakekauppajärjestelyn yhteydessä vuonna 2003. Karkkilan
kaupunki osti kaupan yhteydessä Componenta Oyj:ltä 50 %:n suuruisen osuuden
Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy:n osakekannasta. 

Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy omisti osakekaupan tekohetkellä vuonna 2003
noin 730 000 m2:n suuruiset maa-alueet Karkkilan kaupungissa. Yhtiön ainoat
velat koostuivat kahdesta korottomasta osakaslainasta (määrältään yhteensä 3,4
Me), jotka Karkkilan kaupunki ja Componenta Oyj olivat antaneet yhtiölle
aiemmin vuonna 1996. Yhtiön omaisuuden markkina-arvo kaupantekohetkellä oli
noin 5 Me. Komissio katsoi päätöksessään, että Karkkilan Keskustakiinteistöt
Oy:n osakkeilla ja yhtiön osakaslainoilla ei olisi ollut mitään rahallista
arvoa kaupantekohetkellä. Komission päätöksen mukaan yhtiön varallisuus eli 730
000 m2:n suuruisten maa-alueiden arvo olisi ollut nolla ja että Componenta
Oyj:n olisi tullut luovuttaa omistusoikeutensa tähän varallisuuteen Karkkilan
kaupungille korvauksetta, jotta järjestely olisi komission mukaan ollut
markkinaehtoinen. 

CFI on lisäksi velvoittanut komission korvaamaan Componentan
oikeudenkäyntikulut asiassa. Kulut nousevat useisiin satoihin tuhansiin
euroihin. 

Helsinki 18. joulukuuta 2008   

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00


Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
NASDAQ OMX Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna 2007 oli 635
miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 5 100. Componenta toimittaa
valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia
kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja
laitevalmistajia. 

Componenta Oyj 
Panuntie 4, 00610 Helsinki
Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721
www.componenta.com

Tilaa

Liitteet & linkit