Korjaus Componentan vertailutiedot vuodelta 2006 -tiedotteeseen

Componentan tiedotteessa 13.4.2007 oli virhe taulukossa Konsernin kehitys    
neljännesvuosittain. Taulukossa sarakkeessa 1-12/2006 oli vuoden 2005 tiedot  
vuoden 2006 sijasta.                              

Oikeat tiedot sarakkeessa 1-12/2006 ovat:                   
Liikevaihto 	362,1                              
Liikevoitto 	14,5                               
Nettorahoituskulut 	-9,9                            
Tulos rahoituserien jälkeen 4,6                        

Korjattu taulukko on kokonaisuudessaan seuraava:                

Konsernin kehitys neljännesvuosittain                      

--------------------------------------------------------------------------------
| Me           |  Q1/06 |  Q2/06 |  Q3/06 |  Q4/06 | 1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |  93,6 |  94,6 |   78,4 |   95,5 |   362,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |   5,3 |   6,6 |   -1,2 |   3,8 |   14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut   |  -2,2 |  -2,5 |   -2,3 |   -3,0 |   -9,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien  |   3,1 |   4,1 |   -3,4 |   0,9 |    4,6 |
| jälkeen        |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Helsingissä 16. huhtikuuta 2007                        
                                        
                                        
COMPONENTA OYJ                                 
                                        
                                        
Heikki Lehtonen                                 
toimitusjohtaja                                 
                                        
                                        
                                        
LISÄTIETOJA                                   
                                        
Heikki Lehtonen                                 
toimitusjohtaja                                 
puh. 010 403 00                                 Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka   
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Hollannissa, Ruotsissa ja Turkissa.   
Helsingin pörssissä noteeratun Componentan pro forma liikevaihto vuonna 2006 oli
602 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 5 100. Componenta toimittaa    
valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia     
kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja   
laitevalmistajia.                                

                Componenta Oyj                 
              Panuntie 4, 00610 Helsinki              
            Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721            
              http://www.componenta.com