Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 25. päivänä helmikuuta 2008 klo 11.00 yhtiön pääkonttorissa
Käpylässä, Satotalon auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki.


KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

1. Yhtiöjärjestyksen 11. kohdan mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankinnasta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen
ehdotetaan koskevan enintään 1 000 000 omaa osaketta. Osakkeet hankitaan
julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutuksessa ei suljeta
pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankinnasta. Valtuutus on voimassa
18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

3. Vuoden 2007 osinko

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan vuodelta 2007
viisikymmentä (50) senttiä osakkeelta. 

Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen tilikauden 2007 osingoista,
maksetaan osinkoa niille osakkeenomistajille, jotka hallituksen määräämänä
täsmäytyspäivänä 28.2.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osinko maksetaan viidentenä pankkipäivänä täsmäytyspäivän
jälkeen.

4. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat
ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
nykyiset jäsenet valittaisiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi ja että
KHT-yhteisö Oy Audicon Ab valittaisiin tilintarkastajaksi. 

OSALLISTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty
osakkeenomistajaksi osakasluetteloon viimeistään 15.2.2008. 

ILMOITTAUTUMINEN

Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
viimeistään 18.2.2008 kirjeitse osoitteella Componenta Oyj, Panuntie 4, 00610
Helsinki tai puhelimitse 010 403 2744 tai telefaxilla 010 403 2721 tai
sähköpostitse ir.componenta@componenta.com. Ilmoittautumiskirjeen tai viestin on
oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen
yhteydessä.


ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO

Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat
nähtävillä yhtiön internet-sivuilla www.componenta.com 18.2.2008 alkaen.
Asiakirjat ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista
lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Helsinki 4. helmikuuta 2008   

COMPONENTA OYJ
Hallitus


Heikki Lehtonen
toimitusjohtajaLISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 00


Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Hollannissa, Ruotsissa ja Turkissa. OMX
Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna
2007 oli 635 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 5 100. Componenta
toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia
vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-,
kone- ja laitevalmistajia. 

Componenta Oyj 
Panuntie 4 
00610 Helsinki
Puh. 010 403 00
Fax 010 403 2721
http://www.componenta.com

Tilaa

Liitteet & linkit