Orhangazin uusi konepaja Turkissa lisää Componentan tarjontaa ja tuo enemmän lisäarvoa asiakkaille

Lehdistötiedote 21.10.2008

Orhangazin uusi konepaja Turkissa lisää Componentan tarjontaa ja tuo enemmän
lisäarvoa asiakkaille 

Componenta on Euroopan toiseksi suurin valukomponenttien toimittaja, joka
tarjoaa asiakkailleen koko valukomponentin toimitusketjun. Yhteistyö asiakkaan
kanssa alkaa jo suunnitteluvaiheessa, jonka jälkeen Componenta valaa,
koneistaa, pintakäsittelee ja esikokoonpanee komponentit ja toimittaa ne
suoraan asiakkaan tuotantolinjalle. 

Tänään Componenta ottaa virallisesti käyttöön konsernin uuden konepajan
Orhangazissa Turkissa. Uusi konepajarakennus valmistui yhdeksän kuukauden
rakennustöiden jälkeen heinäkuussa 2008, ja koneet ja laitteet asennettiin
viime kuukausien aikana. Kolmen miljoonan euron rakennusinvestoinnin lisäksi
tänä vuonna investoidaan koneisiin ja laitteisiin kaksi miljoonaa euroa.
Seuraavien kahden vuoden kuluessa koneisiin investoidaan vielä neljä miljoonaa
euroa. Näiden investointien jälkeen Orhangazin konepajan koneistuskapasiteetti
kasvaa 120 % ja nousee 240 000 koneistustuntiin vuodessa 24 uuden koneen myötä.
Tulevien investointien myötä Orhangazin konepajan henkilöstömäärä nousee 75:stä
140:een koneistuksen ammattilaiseen. 

Orhangazin nykyaikaisen konepajan on suunnitellut arkkitehti Peter Butter
Studio Butter-Briceno Architects Ltd -arkkitehtitoimistosta. Käytännöllisten
ratkaisujen ja jokapäiväiseen työhön sopivien tilojen lisäksi rakennuksessa on
käytetty paljon lasia ja vaaleita värejä, mikä antaa teollisuusrakennukselle
tyylikkään ilmeen ja tekee työympäristöstä hyvin toimivan ja inspiroivan. 

Uudessa tehtaassa on viisi CNC-sorvia ja 20 CNC-koneistuskeskusta, joista viisi
on asennettu viimeisten kahden kuukauden aikana. Componentan Orhangazissa,
Främmestadissa Ruotsissa, Lempäälässä ja Pietarsaaressa Suomessa sekä Weertissä
Hollannissa ja Manisassa Turkissa sijaitsevien konepajojen kokonaiskapasiteetti
on 750 000 CNC-koneistustuntia. Konepajat muodostavat yhdessä konsernin
valimoiden kanssa tiiviin arvoketjun. Noin neljännes Componentan valamista
komponenteista toimitetaan asiakkaille koneistettuina konsernin konepajoissa.
Tänä päivänä globaalit auto- ja konevalmistajat odottavat enemmän lisäarvoa
toimittajiltaan. Valutuotteiden ja koneistettujen komponenttien lisäksi
valmiiden ratkaisuiden kysyntä on kasvanut - aina suunnittelutyöstä
pintakäsiteltyihin ja asennusvalmiisiin komponentteihin, joita Componenta voi
toimittaa. Componentan kilpailukyky maailmanlaajuisilla markkinoilla paranee,
koska se pystyy tarjoamaan koko toimitusketjun. 

Componenta on kansainvälisesti toimiva konserni, johon kuuluu yhdeksän valimoa,
kuusi konepajaa ja yksi takomo. Yhdeksänkymmenen vuoden aikana konserni on
kasvanut suomalaisesta ”yhden miehen yhtiöstä” työnantajaksi, jolla on 5 000
työntekijää konsernin liiketoimintayksiköissä Suomessa, Turkissa, Hollannissa
ja Ruotsissa. Orgaanisen kasvun lisäksi konserni on kasvanut yritysostoin,
joista viimeisin oli turkkilaisen valimoyhtiö Döktasin osto vuonna 2006. Tänä
päivänä turkkilaisen tytäryhtiön nimi on Componenta Turkey, ja se on integroitu
osaksi Componenta-konsernia, jonka vahvoja osaamisalueita ovat suunnittelu,
valaminen ja koneistus. Componentan toimitusjohtaja Heikki Lehtonen toteaa,
että tänään Componenta on yhtenä yhtenäisenä konsernina vahva toimija ja
luotettava kumppani valutuotteiden markkinoilla, joka tuo lisäarvoa
asiakkailleen tarjoamalla koko valukomponenttien toimitusketjun. 

Componentan tavoitteena on olla Euroopan johtava valukomponenttien toimittaja
vuoteen 2012 mennessä. ”Orhangazin konepajainvestointi on yksi askel eteenpäin
kohti tätä tavoitettamme”, sanoo Heikki Lehtonen. Hän jatkaa, että investointi
koneistuskapasiteetin kasvattamiseen on vahvasti linjassa sen kanssa, että
asiakkaat kysyvät kokonaisratkaisuja, joissa komponentit valetaan, koneistetaan
ja tänä päivänä myös suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. 

Helsinki, 21. lokakuuta 2008 

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


Lisätietoa:

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00


Kuvia Orhangazin uudesta konepajasta ja lisätietoa löytyy konsernin
verkkosivuilta osoitteesta www.componenta.com. 

 
Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
NASDAQ OMX Helsingin pörssissä listatun Componentan liikevaihto vuonna 2007 oli
635 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 5 100. Componenta toimittaa
valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia
kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja
laitevalmistajia. 

Componenta Oyj
Panuntie 4, 00610 Helsinki
Puh. 010 403 00
Fax 010 403 2721
www.componenta.com