Osakepohjainen kannustinjärjestelmä Componentan avainhenkilöille

Componenta Oyj Pörssitiedote 5.2.2007 klo 15.50

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä Componentan avainhenkilöille

Componenta Oyj:n hallitus on päättänyt osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän rakentamisesta konsernin avainhenkilöille.

Rakennettavassa järjestelmässä on kolme yhden vuoden ansaintajaksoa,
jotka ovat kalenterivuodet 2007, 2008 ja 2009. Palkkiot maksetaan vuosina
2008, 2009 ja 2010 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana
maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset
maksut. Osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa osakkeita kahden vuoden
kuluessa ansaintajakson päättymisestä.

Järjestelmän mahdollinen tuotto ansaintajaksolta 2007 perustuu konsernin
tulokseen rahoituserien jälkeen ja konsernin sijoitetun pääoman tuottoon.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2007 noin
40 - 50 henkilöä.

Mikäli järjestelmän tavoitteet saavutetaan täysimääräisinä,
järjestelmässä maksetaan palkkiona enintään 180 000 Componenta Oyj:n
osaketta ja lisäksi rahana osakkeiden arvoa vastaava määrä.

Järjestelmän toteuttamista varten hallitus ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden
hankinnasta ja osakeannista.


Helsinki, 5. helmikuuta 2007
COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtajaLisätietoja: Heikki Lehtonen  toimitusjohtaja puh. 010 403 00

Tilaa