Yt-neuvottelut päätökseen - Componenta yhdistää Pietarsaaren valimon Porin valimoon

Componentan 30.9.2013 käynnistämät yt-neuvottelut Pietarsaaren valimossa on saatu päätökseen. Neuvottelujen lopputuloksena on päätetty siirtää Pietarsaaren valimon pieni Disa-tuotantolinja Porin valimoon ja sulkea Pietarsaaren valimo. Päätös ja sen mukaisesti toteutettavat toimenpiteet liittyvät Componentassa käynnissä olevaan toiminnan tehostamisohjelmaan, jolla parannetaan rautavalimoiden kapasiteetin käyttöastetta keskittämällä tuotantoa isompiin yksiköihin.

Tehdyllä päätöksellä on henkilöstövaikutuksia, jotka tarkoittavat enintään 110 henkilön työsuhteen päättämistä Pietarsaaren valimosta asteittain lokakuun 2014 loppuun mennessä. Tuotannon alasajon aikana Pietarsaaren valimo työllistää 70 -110 henkilöä.

Kertaluonteiset kulut ja taseen alaskirjaukset ovat yhteensä noin 2 Me vuosien 2013 - 2014 aikana ja vuotuinen saavutettava säästö noin 2 Me. Projektiaikaiset investoinnit ovat noin 1 Me.

Pienen Disa-tuotantolinjan ja tuotannon siirrot Pietarsaaresta Poriin parantavat Porin valimon kapasiteetin käyttöastetta ja vahvistavat sen asemaa joustavana ja kilpailukykyisenä toimittajana pohjoismaisille asiakkaille. Tuotannon siirrolla on myös positiivinen vaikutus Porin valimon työllisyyteen. Porin valimossa työskentelee tällä hetkellä noin 175 henkilöä, ja arvioitu positiivinen henkilöstövaikutus on noin 40 henkilöä.

Tuotantolinjan siirtäminen ja Pietarsaaren valimon sulkeminen eivät koske Componenta Oyj:n Pietarsaaressa olevaa engineering-henkilöstöä eivätkä Pietarsaaressa toimivaa Componentan Pistons-tulosyksikköä.  Nämä toiminnot työllistävät tällä hetkellä yhteensä 42 henkilöä. Lisäksi Pistons-yksikössä käynnissä olevan tuotantokapasiteetin laajennusinvestoinnin arvioitu positiivinen henkilöstövaikutus on noin 10 henkilöä. 

Helsinki 13. marraskuuta 2013

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2012 oli 545 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 300 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.