Consti Yhtiöt laajenee korjausurakointiin – maineikas JRH-Yhtiöt täydentää tarjooman

Suomen johtava korjausrakentamisen palveluja tarjoava Consti Yhtiöt ostaa kaksi merkittävää korjausrakennusalan yritystä, JRH-Yhtiöt sekä Katajanokan Veden ja Lämmön. Kauppojen jälkeen Consti Yhtiöiden liikevaihto (pro forma) ylittää 100 miljoonaa euroa vuodessa ja henkilöstön määrä nousee yli 400:ään. JRH-Yhtiöt on pääkaupunkiseudulla toimiva korjausurakointiyritys, joka on erikoistunut liike-, hotelli- ravintola- ja asuinkiinteistöjen saneerauksiin. JRH on viime aikoina ollut mukana muun muassa Savoy-teatterin entisöintiurakassa. Muita JRH:n tuoreita kohteita ovat Hotelli Haven ja ravintola Salutorget Helsingissä. Vuonna 2008 JRH:n liikevaihto oli noin 37 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 120. Katajanokan Vesi ja Lämpö on erikoistunut kerrostalokiinteistöjen linjasaneeraukseen pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2008 yhtiön liikevaihto oli noin 4 miljoonaa euroa ja henkilöstöä 32. JRH:n toimitusjohtaja Antti Korkeela korostaa, että markkinoilla on kysyntää korjausrakentamisen kokonaispalveluyritykselle. ”Yhdistyminen vahvistaa myös JRH:n mahdollisuuksia tarjota asiakkailleen kokonaisratkaisuja.” Sekä JRH:n että Katajanokan Veden ja Lämmön omistajat jatkavat Consti Yhtiöiden osakkaina ja johdossa. Keskittyminen kasvuun luo uusia työpaikkoja ja tarjoaa henkilöstölle monipuolisia kehittymismahdollisuuksia. Elokuussa 2008 Consti osti pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla toimivat, talotekniikkaan keskittyvän Koja Tekniikan (nykyään Consti Talotekniikka) ja linjasaneerausyritys Mansen Putken. Maaliskuussa 2009 Consti Yhtiöt osti julkisivusaneeraukseen keskittyvät Raitayhtiöt ja niin ikään linjasaneerauksen osaajan Espoon LVI-Sisustuksen. Constin palveluvalikoimaan kuuluu nyt toteutettujen yrityskauppojen jälkeen kaikki korjausrakentamisen keskeiset osa-alueet: talotekniikka, linjasaneeraus, korjausurakointi sekä julkisivusaneeraus ja pihojen ja ympäristöjen uudistaminen. Alalta on tähän mennessä puuttunut korjausrakentamiseen keskittynyt suurempi ja kokonaisvaltainen toimija. ”Constilla on hyvät tulevaisuudennäkymät. Taantuma vaikuttaa korjausrakentamiseen vähemmän kuin uudisrakentamiseen. Lisäksi ikääntynyt talokanta ja tiukentuvat energiatehokkuusvaatimukset lisäävät korjausrakentamista”, Constin hallituksen puheenjohtaja Erkki Norvio sanoo. ”Constin tavoitteena on palveluverkosto, joka kattaa suurimmat kasvukeskukset. Asiakas voi ostaa suurenkin korjausurakan yhdeltä yritykseltä usean hajautetun toimijan sijaan. Toisaalta asiakkaalle pystytään tarjoamaan myös erikoisosaamisiemme mukaisia projekteja talotekniikassa, julkisivuissa ja korjausurakoinnissa – pienestä suureen.” Consti Yhtiöt omistaa suomalainen pääomasijoittaja Intera, yhdistettyjen yritysten johto sekä pitkään alalla vaikuttanut rakennusmarkkinoiden tuntija Erkki Norvio. Constin hallituksen puheenjohtaja ja liikeidean isä Norvio toimii Interan teollisena neuvonantajana. Lisätietoja: hallituksen puheenjohtaja Erkki Norvio, Consti Yhtiöt, puh. 0400 410 977, erkki.norvio@interapartners.fi toimitusjohtaja Antti Korkeela, JRH, puh. 0400 485 949, antti.korkeela@jrh.fi johtaja Lasse Mäkelä (yrityskaupat ja rahoitus), puh. 040 7533 844, lasse.makela@consti.fi www.consti.fi Consti Yhtiöt on Suomen johtava korjausrakentamiseen keskittynyt yritys. Tehtävämme on uudistaa kiinteistökantaa tehokkaasti ja luoda arvoa kiinteistöjen omistajille. Teemme sen organisaatiolla, jossa parhaat yrittäjät ja parhaat ammattilaiset korjausurakoinnin, talotekniikan, linjasaneerauksen, julkisivusaneerauksen sekä pihojen ja ympäristöjen rakentamisen alueilta ovat saman katon alla. Consti Yhtiöt ryhtyi vuonna 2008 kokoamaan alan vakiintuneita yrityksiä yhteen vastatakseen korjausrakentamisen kasvavaan tarpeeseen. Suomessa on jo parikymmentä vuotta rakennettu enemmän uutta kuin korjattu vanhaa, joten kiinteistönomistajilla oli vaikeaa löytää laadukkaita tekijöitä kiinteistöjen uudistamiseen. Constin liikeidean isä on Erkki Norvio, rakennusalan ja rakentamisen palveluiden pitkäaikainen tuntija. Hänen ajatustaan palvelevasta, erikoistuneesta ja laajaa palveluvalikoimaa tarjoavasta yrityksestä lähtivät toteuttamaan hänen kanssaan vastuulliset sijoittajat sekä ryhmä voimakastahtoisia yrittäjiä ja liikkeenjohtajia. Meitä yhdistävät kokemus, kunnianhimo ja asiakaslähtöinen arvomaailma.

Liitteet & linkit