Avokonttorista monitilatoimistoon – uusi Smart Office -sivusto esittelee Coorin näkemyksen älykkäistä toimistoratkaisuista

Coor Service Management on Pohjoismaiden johtavia käyttäjä- ja kiinteistöpalveluiden tuottajia, jolla on vankka kokemus erilaisista toimistoratkaisuista. Kokemusta hyödyntämällä Coor on kehittänyt jo yli kuuden vuoden ajan älykästä, tehokasta ja kestävää konseptia monitilatyöskentelyyn ja liikkuvan henkilöstön tarpeisiin. Nyt yhtiö julkistaa konseptia esittelevän sivuston, johon on koottu Coorin tarjoamat innovatiiviset toimistoratkaisut: smartoffice.coor.com

Toimisto on hyvin suunniteltu, kun tilat, prosessit, tekniikka ja palvelut vastaavat liiketoiminnan ja henkilöstön tarpeita. Hyvä toimistokonsepti vaatii kokonaisvaltaista näkökulmaa, jossa eri osatekijät tukevat yhdessä henkilöstön työntekoa ja viihtymistä. Ratkaisujen pitää myös kestää aikaa ja joustaa organisaation tai muiden muuttuvien tarpeiden mukaan. Coor Smart Officen lähtökohtana onkin kokonaisvaltainen elinkaarinäkökulma, jonka keskiössä on henkilöstö.

–Tämän päivän työelämä on entistä virtuaalisempaa ja liikkuvampaa, jota myös älykkään toimistoratkaisun tulee tukea. Coorilla on tarvittava ymmärrys, asiantuntemus ja palvelutarjonta, jotka mahdollistavat näiden uusien tarpeiden kohtaamisen. Tarjoamme tukipalveluiden lisäksi asiantuntijapalveluita tilankäytön tehostamiseen sekä suuren joukon teknisiä älyratkaisuja monitilatoimiston palvelutarpeisiin. Nyt olemme koonneet kaiken tämän yhteen verkkosivustoon, jossa esittelemme oman näkemyksemme älykkäästä toimistoympäristöstä, kertoo Coor Service Managementin innovaatiopäällikkö Kati Barklund.

Coor Service Management on kehittänyt toimistokonseptiaan yli kuusi vuotta. Kun konsernin pääkonttori muutti uusiin tiloihin, Coor Smart Office -konsepti päätettiin jalkauttaa kokonaisuudessaan. Toimistoa käytetään myös uusien innovaatioiden koelaboratoriona, jossa testataan ja kehitetään uusia ratkaisuja.

–Suomessa on noussut tarve kehittää avokonttoreita monitilatoimistoiksi, ja useat Smart Office -ratkaisut ovat jo käytössä eri asiakaskohteissamme. Coor Smart Officen edut ovat moninaiset. Ratkaisut tehostavat tilankäyttöä, mikä säästää rahaa ja ympäristöä. Tilojen houkuttelevuus ja toimivuus taas vahvistavat yrityksen brändiä ja työnantajakuvaa. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että tilojen hyvä suunnittelu lisää työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta, liiketoiminnan kehitysjohtaja Tuomas Vaalto kommentoi.

Lisätietoja saa osoitteista smartoffice.coor.com ja coor.fi.

Tiedustelut:

Kati Barklund, Innovation Manager Workplace Services, Coor Service Management

p. +46 10 559 5973, kati.barklund@coor.com 

Tuomas Vaalto, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Coor Service Management

p. 010 234 3537, tuomas.vaalto@coor.com 

Yrityksestä

Coor on Pohjoismaiden johtavia palveluntoimittajia. Tarjontamme kattaa kaikki tukipalvelut, joita yksityisen tai julkisen sektorin tehokkuus ja toimivuus edellyttävät. Coorilla on erityisosaamista kolmella palvelualueella: käyttäjäpalvelut, kiinteistöpalvelut ja strateginen neuvonta. Yhdistämällä näiden alueiden palveluita tarjoamme ainutlaatuisia, tehokkaita ja joustavia ratkaisuja ja luomme siten lisäarvoa asiakkaillemme. Coorin asiakkaina on erikokoisia ja eri alojen toimijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Coor suhtautuu vastuullisesti asiakkaisiin, henkilöstöön ja yhteistyökumppaneihin sekä toiminnan laajempiin yhteiskunnallisiin ja ympäristövaikutuksiin. Yhtiössä työskentelee noin 8 600 henkilöä pääasiassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Liikevaihto on noin 860 miljoonaa euroa. Kesäkuussa 2015 yhtiö listautui Tukholman Nasdaq-pörssiin. Lisätietoja osoitteessa www.coor.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia