Coor solmi uuden sopimuksen Aker Solutionsin kanssa Norjassa

Coor Service Management on solminut Aker Solutionsin kanssa uuden sopimuksen kokonaispalveluratkaisun toimittamisesta lukuisiin toimistoihin ja tuotantolaitoksiin Norjassa. Sopimuksen arvo on noin 105 miljoonaa Ruotsin kruunua vuodessa.

Aker Solutions (Aker) on monikansallinen yritys, joka toimittaa tuotteita, järjestelmiä ja palveluita öljy- ja kaasuteollisuudelle. Coorin ja Akerin uusi kokonaissopimus koskee tukipalveluiden toimittamista. Sopimukseen sisältyviä palveluita ovat esimerkiksi siivous-, kiinteistö- ja toimistopalvelut, henkilöstöravintolat sekä turvallisuus- ja aulapalvelut, ja Coor toimittaa niitä lukuisiin Norjassa sijaitseviin toimistokiinteistöihin ja tuotantolaitoksiin. Lisäksi Coor vastaa Aker Solutionsin henkilöstön majoituspalveluista. Coorilla on ollut jo 1. heinäkuuta 2015 lähtien kokonaisvastuu Oslossa sijaitsevan Aker Solutionsin pääkonttorin tukipalveluista.

Uuden viisivuotisen sopimuksen arvo on noin 105 miljoonaa Ruotsin kruunua vuodessa, ja palveluntoimitus alkaa 1. tammikuuta 2016. Aker Solutionsin pääkonttorin tukipalveluiden ja uuden sopimuksen yhteenlaskettu arvo on noin 160 miljoonaa Ruotsin kruunua vuodessa ravintolamyyntiä lukuun ottamatta.

– Uusi sopimus vahvistaa entisestään yhteistyösuhdettamme. Olemme hyvin ylpeitä siitä, että Aker Solutions on valinnut Coorin lähes kaikkien suurten Norjan-yksiköidensä kokonaispalvelukumppaniksi. Nyt lähdemme rakentamaan kumppanuutta, joka hyödyttää molempia osapuolia koko sopimuskauden ajan, toteaa Coor Service Managementin toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Mikael Stöhr.

Coor Service Management Holding AB (oyj.) julkistaa nämä tiedot arvopaperimarkkinalain ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain mukaisesti. Tiedote julkistettiin 8. lokakuuta 2015 klo 8.00.

Lisätietoja antavat:

Mikael Stöhr, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja, Coor Service Management,
+46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com

Klas Elmberg, toimitusjohtaja, Coor Service Management Norja,
+47 45 238 125, klas.elmberg@coor.com

Åsvor Brynnel, viestinä- ja vastuullisuusjohtaja, Coor Service Management,
+46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com

Yrityksestä

Coor on Pohjoismaiden johtavia palveluntoimittajia. Tarjontamme kattaa kaikki tukipalvelut, joita yksityisen tai julkisen sektorin tehokkuus ja toimivuus edellyttävät. Coorilla on erityisosaamista kolmella palvelualueella: käyttäjäpalvelut, kiinteistöpalvelut ja strateginen neuvonta. Yhdistämällä näiden alueiden palveluita tarjoamme ainutlaatuisia, tehokkaita ja joustavia ratkaisuja ja luomme siten lisäarvoa asiakkaillemme. Coorin asiakkaina on erikokoisia ja eri alojen toimijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Coor suhtautuu vastuullisesti asiakkaisiin, henkilöstöön ja yhteistyökumppaneihin sekä toiminnan laajempiin yhteiskunnallisiin ja ympäristövaikutuksiin. Yhtiössä työskentelee noin 8 600 henkilöä pääasiassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Liikevaihto on noin 860 miljoonaa euroa. Kesäkuussa 2015 yhtiö listautui Tukholman Nasdaq-pörssiin. Lisätietoja osoitteessa www.coor.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia