Coor toimittaa kiinteistöpalvelut Attendolle

Coor ja Attendo ovat tehneet sopimuksen kiinteistöpalvelujen toimittamisesta Attendon hoiva- ja palvelukoteihin valtakunnallisesti. Sopimuksen myötä Coor vastaa kiinteistöpalveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä yli 70 Attendon hoiva- ja palvelukodissa eri puolilla Suomea 1.10.2016 alkaen.

Sopimukseen sisältyvät päivittäiset kiinteistön ylläpitotehtävät, ulkoaluetyöt sekä tekniset palvelut. Lisäksi sopimukseen tullaan liittämään nykyisten kohteiden lisäksi myös uudet valmistuvat kohteet. Tavoitteena on varmistaa, että hoiva- ja palvelukotien asukkaiden ja henkilökunnan käytössä olevat sisä- ja ulkotilat ovat turvalliset ja viihtyisät. Lisäksi ylläpidon vastuulla on kohteiden energiatehokas toiminta asuin- ja työskentelyolosuhteista tinkimättä.

– Olemme todella iloisia, että Attendo valitsi Coorin palvelukumppanikseen. Odotamme innolla palvelusopimuksen käynnistymistä ja yhteistyötä Attendon kanssa. Tämä on meille merkittävä asiakkuus, joka vahvistaa asemaamme kiinteistöpalveluiden valtakunnallisena toimijana sekä tukee strategiamme mukaisesti läsnäoloamme hoivasegmentin palveluntuottajana. Olemme yhdessä Attendon kanssa asettaneet yhteiseksi tavoitteeksemme pitkäjänteisen yhteistyön. Meille on tärkeää, että Attendon henkilöstöllä sekä hoiva- ja palvelukotien asukkailla on käytössään turvalliset sisä- ja ulkotilat läpi vuoden, liiketoimintayksikön johtaja Jaska Mertaharju Coorilta sanoo.

– Halusimme kiinteistöpalvelujen toimittajaksi kumppanin, joka pystyy kehittämään palveluita pitkäjänteisesti ja asiakaslähtöisesti. Aktiivinen vuoropuhelu Attendon ja Coorin välillä mahdollistaa kiinteistöpalveluiden jatkuvan kehittämisen tarpeidemme mukaisesti. Haluamme, että palvelunkäyttäjät kokevat saavansa henkilökohtaista ja ystävällistä palvelua myös kiinteistön ylläpitopito- ja kehitysasioissa, Attendon kiinteistöpäällikkö Antti Terho sanoo.

Lisätietoja antavat:

Jaska Mertaharju, liiketoimintayksikön johtaja, Coor, puh. 010 234 6158, jaska.mertaharju@coor.com

Antti Terho, kiinteistöpäällikkö, Attendo, puh. 040 868 4698, antti.terho@attendo.fi

Yrityksestä

Coor on Pohjoismaiden johtavia palveluntoimittajia. Tarjontamme kattaa kaikki tukipalvelut, joita yksityisen tai julkisen sektorin tehokkuus ja toimivuus edellyttävät. Coorilla on erityisosaamista kolmella palvelualueella: käyttäjäpalvelut, kiinteistöpalvelut ja strateginen neuvonta. Yhdistämällä näiden alueiden palveluita tarjoamme ainutlaatuisia, tehokkaita ja joustavia ratkaisuja ja luomme siten lisäarvoa asiakkaillemme. Coorin asiakkaina on erikokoisia ja eri alojen toimijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Coor suhtautuu vastuullisesti asiakkaisiin, henkilöstöön ja yhteistyökumppaneihin sekä toiminnan laajempiin yhteiskunnallisiin ja ympäristövaikutuksiin. Yhtiössä työskentelee noin 8 600 henkilöä pääasiassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Liikevaihto on noin 860 miljoonaa euroa. Kesäkuussa 2015 yhtiö listautui Tukholman Nasdaq-pörssiin. Lisätietoja osoitteessa www.coor.fi

Tilaa