Coor Service Management ja Statoil solmivat historiallisen suuren sopimuksen

Coor Service Management vastaa sopimuksen myötä kiinteistö- ja käyttäjäpalveluista Statoilin Norjassa sijaitsevissa toimisto- ja tuotantotiloissa, jotka ovat laajuudeltaan noin 580 000 neliömetriä ja joissa työskentelee 20 000 henkilöä. Se on siten kiinteistöpalvelualan suurin Pohjoismaissa kymmeneen vuoteen solmittu kokonaispalvelusopimus. 

Statoilin ja Coorin välinen sopimus sisältää muun muassa kiinteistö-, siivous-, aula- ja turvallisuus- sekä toimistopalvelujen toimituksen 31 suurimmassa toimistossa ja tuotantolaitoksessa kaikkialla Norjassa. Palveluntoimitus käynnistyy toukokuussa. Sopimus on viisivuotinen, ja se sisältää viiden vuoden option jatkosta.

“Tämä on kautta aikojen yksi suurimmista pohjoismaisilla kiinteistöpalvelumarkkinoilla tehdyistä ulkoistamissopimuksista. Olemme iloisia ja ylpeitä tästä kumppanuudesta, joka merkitsee meille merkittävää kasvua Norjassa ja jolla on positiivisia vaikutuksia koko konsernin liikevaihtoon ja tulokseen jo tänä vuonna”, Coor Service Managementin konsernijohtaja Mikael Stöhr sanoo.

Kokonaispalvelusopimuksen myötä palveluntoimittaja ottaa kokonaisvastuun palveluiden toimittamisesta, koordinoimisesta ja kehittämisestä sopimuskauden ajan. Tällaisen palveluntoimitusmallin etuna on palvelujen tuottaminen joustavasti ja hallitusti ja sen myötä mahdollisuus kehittää ja tehostaa palvelutuotantoa pitkällä aikavälillä.

”Coor on osoittanut kykynsä hallita suuria tämänkaltaisia kokonaispalvelusopimuksia. Olemme ainoa pohjoismainen palveluntoimittaja, joka vastaa näin monesta ja laajasta kokonaispalvelusopimuksesta. Statoil saa
Coorista luotettavan yhteistyökumppanin, jonka kanssa kehittää liiketoimintaa”, Mikael Stöhr toteaa.

Lisätietoja antavat: 

Mikael Stöhr           konsernijohtaja, Coor Service Management                  +46 8 553 959 35    mikael.stohr@coor.com

Johan Mild              toimitusjohtaja, Coor Service Management, Suomi        010 234 6000         johan.mild@coor.com

Hanna Montonen     viestintä, Coor Service Management, Suomi                  010 234 3472        hanna.montonen@coor.com

Tilaa