Logistiikan hiilijalanjälkeä voidaan pienentää ekologisella rakentamisella

DB Schenkerin Viinikkalan maaliikennekeskuksella 25 % pienempi hiilijalanjälki. Rakentamisessa toteutettiin useita ekologisia ratkaisuja, joilla pienennetään käytönaikaista hiilijalanjälkeä.

Vantaan Viinikkalassa kesällä 2015 käyttöönotettu DB Schenkerin maaliikennekeskus tuottaa noin 25 prosenttia pienemmän kokonaishiilijalanjäljen kuin vertailukohteet. Merkittävin hiilijalanjäljen muodostaja on käytönaikainen energiankulutus. Tulos selviää Vahanen Environment Oy:n toteuttamasta hiilijalanjälkilaskelmasta. Laskelmassa selvitettiin hiilijalanjäljen muodostumista maaliikennekeskuksen elinkaaren aikana ja sitä verrattiin vastaavaan kohteeseen, jonka rakentamisessa ei ole käytetty DB Schenkerin toteuttamia ympäristöratkaisuja.

DB Schenker rakensi Viinikkalaan 28 600 neliömetrin terminaalin osin saneeraamalla vanhan varastorakennuksen ja osin uudisrakennuksena. Yhteensä rakennettiin 52 000 neliömetriä terminaali-, toimisto- ja pysäköintitiloja. Säilyttämällä olemassa olevia rakenteita ja korvaamalla betoni- ja teräspohjaisia runkorakenteita puupohjaisilla saavutettiin 33 prosenttia pienemmät rakentamisen päästöt verrattuna referenssiratkaisuun. Käytönaikaisen energiankulutuksen päästöt ovat noin 26 prosenttia pienemmät kuin referenssiratkaisussa. Vuositasolla pienempi energiakulutus vastaa noin 110 000 euron kustannussäästöä. Vanhaan Metsälän maaliikennekeskukseen verrattuna kokonaisenergiankulutus, energiakustannukset ja käytönaikaiset päästöt pienenevät puoleen.

Viinikkalan terminaalin ja pääkonttorin rakentamisessa otettiin ympäristö huomioon usein eri tavoin. Tiukat ympäristötavoitteet asetettiin kansainvälisen BREEAM-sertifioinnin mukaisesti. Vertailulaskelmissa otettiin huomioon aurinkosähköjärjestelmä, rakennusten tiiveys ja ilmanvaihto, saneerattavan rakennuksen säästettävät rakenteet, betonirakenteiden korvaaminen puurakenteilla ja vihreän asfaltin käyttö. Laskelmien ulkopuolella hyödynnettiin lisäksi luonnonvaloa, automatisoitua led-valaistusta, automatisoituja tiiviitä lastaustaskuja sekä vedettömiä urinaaleja. Aurinkoenergiaa täydentää vesivoimalla tuotettu sähkö.

DB Schenkerin ympäristötavoitteena on toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentäminen sekä jatkuva tehokkuuden parantaminen kestävällä tavalla. Globaali tavoite on vähentää toiminnasta aiheutuvia suhteellisia hiilidioksidipäästöjä 20 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2006 tasolta. Kiinteistöjen osalta ympäristötavoitteena on vähentää sähköstä ja lämmitysenergiasta aiheutuvia suhteellisia hiilidioksidipäästöjä 18 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2013 tasolta.

Lisätiedot

Schenker Oy
Toimitusjohtaja Jouni Sopula, puh. 010 520 6778
Kiinteistöjohtaja Risto Lehtikangas, puh. 010 520 3110
Laatu- ja ympäristöpäällikkö Anni Lemola, puh. 010 520 2233

DB Schenker on Deutsche Bahnin kuljetus- ja logistiikkatoimintoja tarjoava liiketoimintayksikkö. Liikevaihdon ja suorituskyvyn perusteella DB Schenker on maailman toiseksi suurin logistiikkapalveluiden tarjoaja.Suomessa DB Schenker on johtavia kuljetus- ja logistiikkapalveluiden tarjoajia, jonka palveluvalikoimaan kuuluvat maakuljetukset, lento- ja merikuljetukset sekä sopimuslogistiikan palvelut. Maakuljetusten valikoima kattaa paketti- ja kappaletavarakuljetukset sekä täys- ja osakuormakuljetukset. Lisäksi DB Schenker tarjoaa intermodaali- ja erikoiskuljetuksia sekä lämpötilahallittuja kuljetuksia. Kotimaan kuljetuspalveluita tarjotaan Kiitolinja-tuotenimellä.

Avainsanat:

Yrityksestä

DB Schenker on Deutsche Bahnin kuljetus- ja logistiikkatoimintoja tarjoava liiketoimintayksikkö. Liikevaihdon ja suorituskyvyn perusteella DB Schenker on maailman toiseksi suurin logistiikkapalveluiden tarjoaja. Suomessa DB Schenker on johtavia kuljetus- ja logistiikkapalveluiden tarjoajia, jonka palveluvalikoimaan kuuluvat maakuljetukset, lento- ja merikuljetukset sekä sopimuslogistiikan palvelut. Maakuljetusten valikoima kattaa paketti- ja kappaletavarakuljetukset sekä täys- ja osakuormakuljetukset. Lisäksi DB Schenker tarjoaa intermodaali- ja erikoiskuljetuksia sekä lämpötilahallittuja kuljetuksia. Kotimaan kuljetuspalveluita tarjotaan Kiitolinja-tuotenimellä.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Viinikkalan energiankulutuksen päästöt ovat 26 prosenttia pienemmät kuin referenssiratkaisussa.
Tweettaa
DB Schenker vähentää kiinteistöjen sähkön ja lämmitysenergian CO2-päästöjä 18 % v. 2020 mennessä.
Tweettaa