Kiertotalous tulee!

Kiertotalous tarkoittaa hyvin suunniteltua taloutta, jossa materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen on minimoitu. Euroopan komission heinäkuussa julkistama niin sanottu kiertotalouspaketti haastaa koko Eurooppaa ajattelemaan uudella tavalla. EU haluaa edistää kiertotalouden syntyä muun muassa kierrätystavoitteita nostamalla.

Toteutuessaan komission kunnianhimoiset tavoitteet tulevat muuttamaan jokaisen suomalaisen arkea tavalla tai toisella. Erityisesti muutokset koskevat ympäristöalan toimijoita ja viranomaisia.

Suomessa on kaikki edellytykset lisätä jätteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Meillä on valveutunut kansa, osaavia toimijoita ja päteviä viranomaisia. Sen sijaan asennepuolen muutosta kyllä tarvitsemme.

Valitettavasti nyt vallitseva mieliala ei tue asennepuolen muutosta. Uskallusta tarttua haasteeseen uupuu. Perusteeksi tuntuu riittävän se, että emme ole Suomessa saavuttamassa edes aikaisemmin asettamiamme kierrätystavoitteita. Nyt on korkea aika vakavalle pohdinnalle siitä, miksi tähän tilanteeseen on ajauduttu ja mitkä olisivat tarvittavat korjausliikkeet.

Euroopan unionin kunnianhimoisiin tavoitteisiin voi vastata kolmella tavalla: voimme niitä yrittää joko vastustaa, valita varauksellisen, ongelmia korostavan suhtautumisen tai voimme päätyä tarttumaan haasteeseen ja lähteä yhdessä etsimään siihen ratkaisuja.

Uskon vakaasti, että ratkaisukeskeinen, tulevaisuuteen suuntaava suhtautuminen on ainoa oikea. Haasteeseen tarttumalla voimme luoda tälle cleantechin ytimeen kuuluvalle alalle uusia markkinoita ja ottaa edelläkävijän roolia Euroopassa.

On selvää, että Euroopan unionin ympäristöpolitiikan painopiste tulee jatkossa olemaan resurssitehokkuuden edistämisessä. Jätemateriaaleja ja sivuvirtoja pyritään kaikkialla maailmassa hyödyntämään tulevaisuudessa niin tehokkaasti kuin mahdollista.

Jos tässä junassa jättäytyy jarrumiehen rooliin, sulkee samalla ovia alan teollisuudelta ja palveluilta kehittää ja kasvaa kotimarkkinoilla alalla, joka on kaikkialla maailmalla jatkossa yksi kovimpia kasvusektoreita. Tähän Suomella ei ole varaa!

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP haluaa aktiivisesti olla mukana viemässä Suomea kohti kiertotaloutta. Kokosimme alkuvuodesta laajan koalition yrityskentästä, julkisista toimijoista ja kansalaisjärjestöistä pohtimaan aihetta.

Työn tuloksena syntyi Kohti Kiertotaloutta -julkilausuma, jonka allekirjoittajatahoja ovat YTP:n ohella muun muassa Akava, Kuntaliitto, SAK, Teknologiateollisuus, STTK, Sitra ja Luonto-liitto. Julkilausumassa vaaditaan, että kiertotalous nostetaan Suomen seuraavan hallituksen ohjelman yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi. Nyt on tämän vaikuttamisen aika!

Kirjoittaja on Tatu Rauhamäki, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n toimitusjohtaja

Yrityksestä

Delete on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaidemme liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita kolmella eri liiketoiminta-alueella: Puhdistuspalveluissa, Purkupalveluissa ja Kierrätyspalveluissa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen palveluksessa on noin 1000 ammattilaista yli 30 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Tilaa