Millainen on purkamisen tulevaisuus?

Syntyvän rakennusjätteen määrä ei ole vähentynyt, vaikka vuosina 2009 ja 2012 Euroopan tasolla rakentaminen on kärsinyt dropin. Syntyvän jätteen määrä jatkaa kipuamistaan. Erityisesti vaaralliseksi luokitellun jätteen kasvutrendi on nouseva ja se koskee jatkossa monia muitakin vaarallisia aineita kuin asbestia.

Konferenssin teemaksi nousikin kysymys siitä, miltä näyttää purkamisen tulevaisuus: mitä jätämme tuleville sukupolville, miten purku voi itse asiassa toimia kierrätyksen ja uudelleenkäytön mahdollistajana sekä se, millä keinoilla purussa päästään aitoon kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen sen kautta.

EDAn Seceratary General, Jose Blanco käsitteli tapahtuman alustuksessa teemaa The Future of Demolition. Puheenvuorossaan hän antoi ajatuksia siitä, mikä merkitys toimijoiden omalla kehitystyöllä on ja miksi purkua tulisi ajatella itse asiassa osana rakennusprosessia. Jos näin tehdään, on purkutyökin oletettavasti helpompaa, ekologisempaa ja edistää kiertotaloutta, koska purku on tässä toimintamallissa otettu huomioon jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Näin nousi huulille keskustelu siitä, että voitaisiin mieluummin puhua niin sanotusta urbaanista uusiutumisesta (Urban Renewal). Termi Demolition (purku) on monesti negatiivisia mielleyhtymiä herättävä sana. Paremmin toimintoa kuvaakin ehkä jo käytössä oleva DDD, eli Desmatling, Demolition, Deconstruction tai mainittu Urban Renewal.

Mikä on purun tulevaisuus?

Purku nyt ja erityisesti tulevaisuudessa luonnehdittiin hyvin organisoituneeksi ja järjestelmälliseksi työksi. Samoin se ei useinkaan näy ulkopuolisille, koska vaateet terveys- ja turvallisuusnäkökulmista korostuvat kaiken aikaa. Tästä kertoo se, että jo nyt suurien metropolien keskustoissa saatetaan ja tulisi tehdä purkutyötä taidokkaasti, ilman että se näkyy, kuuluu tai tuntuu juurikaan kaupungin ihmisille.

Purkuliiketoiminnassa korostuvat entisestään työturvallisuus, ympäristöarvot, pilaantuneiden tai saastuneiden materiaalien käsittely uudelleenkäytettäviksi. Myös itse purkutyön monet uudet innovaatiot, tekniikat, työkalut ja teknologiat ovat avainasemassa. Syntypaikkalajittelua pidettiin jo itsestäänselvyytenä, sillä off-site -työ vähentää työmaan sekä kierrätyksen arvoa ja tuo lisää hiilijalanjälkeä.

80-luvun rakennusbuumi tuo tulevaisuudessa ja jo nyt purkajille entistä kompleksisimpia materiaaleja käsiteltäviksi niiden sekoitettujen raaka-aineiden takia. Kierrätys ja uudelleenkäyttö vaativat ehkä tulevaisuudessa materiaaleille välivarastoja, lisäksi työ vaatii taloudellisia panostuksia kehityksen saavuttamiseksi. Myös koulutusta ja ymmärrystä tarvitaan paljon lisää. Lopulta olennaista on se, että materiaalille löytyisi uudelleenkäyttö, eli uusia innovaatioita ei vain materiaalin kierrättämiseksi vaan sen uudelleenkäyttämiseksi.

Kirjoittaja on EDAN:n vuotuisessa seminaarissa vieraillut Deleten viestintäpäällikkö Tanja Vepsäläinen

Yrityksestä

Delete on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaidemme liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita kolmella eri liiketoiminta-alueella: Puhdistuspalveluissa, Purkupalveluissa ja Kierrätyspalveluissa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen palveluksessa on noin 1000 ammattilaista yli 30 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia