Omaisuudesta kannattaa pitää huolta, kuka taloyhtiössäsi päättää?

Taloyhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous, ja yhtiön on järjestettävä  varsinainen yhtiökokous vuosittain. Yhtiön toiminnasta sekä kiinteistöjen ylläpidon ja muun toiminnan järjestämisestä vastaa yhtiökokouksen valitsema hallitus.

Yleensä taloyhtiöllä on hallituksen valitsema isännöitsijä, joka hoitaa päivittäiset rutiinit ja toimii hallinnollisena johtajana. Hallituksen on ohjattava isännöitsijän toimintaa sellaisin ohjein ja määräyksin kuin yhtiön toiminnan kannalta on tarpeellista.

Suomessa on lähes 4 000 ammatti-isännöitsijää ja yli 7 000 sivutoimista isännöitsijää. Asuntoosakeyhtiöitä Suomessa on 85 000 ja niissä yhtä monta puheenjohtajaa ja hallitusta. Ihmisiä yhtiöissä asuu noin 2,5 miljoonaa.

Kiinteistöt ovat eri-ikäisiä ja -kuntoisia. Löytyy malliesimerkkejä yhtiöistä, jotka ovat hoitaneet osakkeenomistajien sijoituksia viisaasti korjaamalla ja huoltamalla kiinteistöjä säännöllisesti.

Vielä 20 vuotta sitten isännöitsijän sanottiin olevan hyvä, jos vastike ei ole noussut vuosiin. Onneksi ymmärrys korjaamisesta ja ylläpidosta on muuttunut.

Toki löytyy yhtiöitä, joissa korjaukset ovat tekemättä ja edessä ovat suuret remontit. Katto, julkisivut ja putkistot ovat niin huonossa kunnossa, että ne on pakko korjata pian. Puhutaan useamman tuhannen euron korjauskustannuksista per asuinneliö, jotta talossa voi ylipäätään asua.

Onneksi kiinteistöjä myös korjataan

Tilastokeskuksen mukaan taloyhtiöt käyttivät vuonna 2012 korjauksiin lähes 1,2 miljardia euroa. Summa tuntuu suurelta, mutta kun sitä vertaa taloyhtiöiden laskennalliseen korjausvelkaan, joka on jopa 50 miljardia, ei se enää tunnukaan kovin kummoiselta.

Verrokkina: koko kiinteistö- ja rakennusala vaihtaa bisneksissään vuositasolla noin 30 miljardia euroa.

Mistä johtuu, että korjausvelkaa on noin paljon? Syitä lienee lukemattomia: piittaamattomuus, tietämättömyys, haluttomuus, isännöinnin heikkous… Joskus on voitu tehdä yhteinen päätös, että ”ajetaan” jokin rakenneosa, vaikkapa putket, loppuun asti ja korjataan vasta sitten.

Kilpailuttakaa, tutustukaa, sopikaa, valvokaa

Jos ette ole tyytyväisiä isännöintiin, kannattaa isännöinti kilpailuttaa. Pohtikaa, mitä isännöinniltä odotatte ja vaaditte. Perehtykää saamiinne tarjouksiin, tavatkaa varteenotettavimmat ehdokkaat, keskustelkaa tarpeistanne ja kuunnelkaa, mitä voitte saada. Etu on molemminpuolista.

Sopikaa, että käytte vähintään kerran vuodessa isännöitsijänne kanssa palautekeskustelun. Se auttaa molempia ymmärtämään toistensa näkemyksiä ja ratkomaan mahdolliset eteen tulleet ongelmat. Ja muistakaa, että hyvä ja halpa eivät koskaan kohtaa.

Tiedottakaa osakkeenomistajille taloyhtiön asioista, niin on helpompi keskustella ja syntyy vähemmän ristiriitoja. Myös isännöitsijän on tärkeää tämä tiedostaa.

Pitäkää talkoot, kasvattakaa osakkaiden keskeistä yhteiseloa ja järjestäkää talkoiden päälle vaikka grillijuhlat.

Yrityksestä

Delete on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaidemme liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita kolmella eri liiketoiminta-alueella: Puhdistuspalveluissa, Purkupalveluissa ja Kierrätyspalveluissa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen palveluksessa on noin 1000 ammattilaista yli 30 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia