Destia ja Lemminkäinen yhteistyöhön Hamina–Vaalimaa-elinkaarihankkeessa

Destia ja Lemminkäinen ovat sopineet yhteistyöstä koskien E18 HaminaVaalimaa-tieosuuden elinkaarihanketta. Osapuolet ovat sopineet muodostavansa tarjouskonsortion Liikenneviraston hankkeeseen, joka käsittää 32 kilometrin mittaisen moottoritieosuuden sekä Vaalimaan 500 ajoneuvon rekkaparkin rakentamisen ja ylläpidon seuraavan 1520 vuoden ajaksi.

Liikennevirastolla on E18 HaminaVaalimaa-hankkeelle 660 miljoonan euron sopimusvaltuus, mikä tekee hankkeesta Suomen mittakaavassa erittäin suuren. Lemminkäinen ja Destia katsovat, että hanke on taloudellisten ja henkilöresurssien osalta yhdelle toimijalle liian suuri toteutettavaksi.

- Konsortion osapuolten osaamiset täydentävät toisiaan. Destian vahvuuksia ovat suurten infrahankkeiden johtamisen lisäksi suunnittelu ja valmiin kohteen ylläpito. Meillä puolestaan on vankkaa osaamista vaativasta pohja- ja kalliorakentamisesta sekä kiviainestoiminnasta ja päällystyksestä. Kokeneina toimijoina pystymme molemmat tarjoamaan hankkeeseen vahvaa projektinhallintaa, toteaa liiketoimintasegmentin johtaja Harri Kailasalo Lemminkäiseltä.

- E18 HaminaVaalimaa-hanke yhdistää kahden kokeneen infratoimijan parhaat resurssit. Konsortion molemmilla osapuolilla on myös kokemusta ja osaamista vastaavanlaisten elinkaarihankkeiden rahoituksen järjestämisestä sekä sopimusrakenteesta, toteaa Destian toimitusjohtaja Hannu Leinonen.

Lisätietoa: Destia Oy, toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000, hannu.leinonen(a)destia.fi;

Lemminkäinen Oyj, Liiketoimintasegmentin johtaja, Suomen ja Baltian infrarakentaminen, Harri Kailasalo, p. 02071 53394, harri.kailasalo(a)lemminkainen.com

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta rakentamalla, ylläpitämällä ja suunnittelemalla nykyaikaisia liikenne- ja teollisuusympäristöjä sekä tuottamalla liikenteen asiantuntijapalveluita. Palvelumme ulottuvat kattavasta maanpäällisestä toiminnasta aina maanalaiseen rakentamiseen. Destia-konsernin liikevaihto oli 489,7 miljoonaa euroa vuonna 2013. Osaajia meillä on noin 1 500.

Destia – Toimivampi maailma. www.destia.fi

Yrityksestä

Destia on Suomen suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Haluatko tietää, miten luomme toimivampaa maailmaa pala palalta? Lue lisää: www.destia.fi

Tilaa