DESTIA JA SEN KOLME TYÖNTEKIJÄÄ VASTAAVAT OIKEUDESSA YMPÄRISTÖN TURMELEMISEEN LIITTYVIIN VAATEISIIN

Destian kolmea työntekijää vastaan on nostettu rikossyytteet ympäristön turmelemisesta. Syytteiden mukaan työntekijät ovat syyllistyneet ympäristön turmelemiseen Mäntsälän Harjulan maa-ainesalueella syksyn 2010 ja kesän 2012 välisenä aikana. Lisäksi syyttäjä vaatii Destia Oy:lle vähintään 50 tuhannen euron yhteisösakkoa sekä rikoksella saavutetun taloudellisen hyödyn menetystä, noin 580 tuhatta euroa.

Destia kiistää esitetyt vaatimukset. Yhtiö ilmoitti kesällä 2012 oma-aloitteisesti ympäristöviranomaisille, että maa-aineksia oli otettu erehdyksessä voimassa olevan luvan mukaisen ottoalueen ulkopuolelta, mutta edelleen yhtiön omistamalta kiinteistöltä. Ilmoitus ympäristöviranomaisille tehtiin välittömästi, kun erehdys oli huomattu. Ympäristöviranomainen teki asiasta tammikuussa 2013 tutkintapyynnön.

Lisätietoja: Lakiasiainjohtaja Aki Markkola, p. 0400 685 669

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta rakentamalla, ylläpitämällä ja suunnittelemalla nykyaikaisia liikenne- ja teollisuusympäristöjä sekä tuottamalla liikenteen asiantuntijapalveluita. Palvelumme ulottuvat maanalaisesta rakentamisesta kattavaan maanpäälliseen toimintaan sekä energia- ja insinöörirakentamiseen. Destian liikevaihto oli yli 430 miljoonaa euroa vuonna 2014. Osaajia meillä on noin 1 500.

Destia – Toimivampi maailma. www.destia.fi

Yrityksestä

Destia on Suomen suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli yli MEUR 490. 1 500 tositoimijaamme toteuttavat edistyksellisiä ratkaisuja, jotka edistävät turvallista ja sujuvaa liikkumista, ja tekevät ympäröivästä maailmasta pala palalta toimivampaa. Destia luo toimivampaa Suomea, jotta tulevaisuuden tekijöillä olisi vahva perusta ja väylät avoimina, minne ikinä he haluavatkin mennä.

Tilaa