Destia palkitsi infra-alan parhaat lopputyöt

Destia palkitsi kymmenen kerran parhaat infra-alan lopputyöt. Vuodesta 2006 alkaen järjestetyssä vuosittaisessa kilpailussa palkitaan vuorovuosina yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta valmistunut työ. Tänä vuonna vuorossa olivat yliopistoista valmistuneet lopputyöt. Destia merkittävänä infra-alan kehittäjänä ja työllistäjänä haluaa kilpailulla kannustaa alan korkeakoulujen tutkimusta sekä kannustaa ja nostaa esiin alan ansioituneita opiskelijoita.

Paras infra-alan lopputyö -kilpailun parhaat palkittiin Helsingissä torstaina 24. syyskuuta Maanrakennuspäivässä. Palkinnot jakoi kilpailuraadin puheenjohtaja Pertti Niemi Destiasta .

Kilpailun parhaana palkittiin Mikko Riikonen työllään "Telimassojen korottamisen vaikutus tierakenteen vasteisiin – laskennallinen tarkastelu". Työ on tehty Aalto-yliopistossa ohjaavan geotekniikan professorin Leena Korkiala-Tantun alaisuudessa. Työn tilaajana on ollut Liikennevirasto.
– Työn aihe on yhteiskuntakeskusteluun nähden erittäin ajankohtainen. Riikosen työ on hyvin perusteellinen, monipuolinen sekä osoittaa korkeaa tasoa olevaa teorian hallintaa, Niemi luettelee raadin perusteita.

Kilpailutyöt olivat tänä vuonna laadukkaita ja raati päätti palkita voittajan lisäksi toisen työn kunniamaininnalla.

Kunniamaininnalla palkittiin Tuomo Siitonen . Siitosen työ "Kruunukylänjoen ratasillan niittiliitosten väsytyskuormitus" on tehty Tampereen teknillisessä yliopistossa ohjaavan professorin Anssi Laaksosen alaisuudessa.
– Siitosen työ sisältää sekä teoreettisen että kokeellisen osuuden, mikä ilahdutti raatia. Työ on erittäin laaja ja vaatinut tekijältään paljon tutkimustyötä. Työ on tarkkaan mietitty kokonaisuus, jossa näkyy Siitosen innostus aiheeseen, Niemi sanoo.

Opinnäytetyökilpailun raadin muodostivat Liisi Vähätalo Suomen Tieyhdistyksestä, Heikki Jämsä Infra ry:stä, Juha Kaitera Rakennusteollisuudesta sekä Esko Mälkönen Insinööriliitosta. Raadin puheenjohtajana toimi Pertti Niemi Destiasta.

Ensi vuonna Destia palkitsee Paras infra-alan opinnäytetyö -kilpailussa  parhaan ammattikorkeakoulussa valmistuneen opinnäytetyön.

Lisätietoa: Pertti Niemi, p. 0400 628 965, pertti.niemi(a)destia.fi

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta rakentamalla, ylläpitämällä ja suunnittelemalla nykyaikaisia liikenne- ja teollisuusympäristöjä sekä tuottamalla liikenteen asiantuntijapalveluita. Palvelumme ulottuvat maanalaisesta rakentamisesta kattavaan maanpäälliseen toimintaan sekä energia- ja insinöörirakentamiseen. Destian liikevaihto oli yli 430 miljoonaa euroa vuonna 2014. Osaajia meillä on noin 1 500.

Destia – Toimivampi maailma. www.destia.fi

Yrityksestä

Destia on Suomen suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli yli MEUR 490. 1 500 tositoimijaamme toteuttavat edistyksellisiä ratkaisuja, jotka edistävät turvallista ja sujuvaa liikkumista, ja tekevät ympäröivästä maailmasta pala palalta toimivampaa. Destia luo toimivampaa Suomea, jotta tulevaisuuden tekijöillä olisi vahva perusta ja väylät avoimina, minne ikinä he haluavatkin mennä.

Tilaa