Destia toteuttaa Jutikkalan teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentamistyöt Valkeakoskella

Destia urakoi Jutikkalan alueen kunnallistekniikan rakentamisen ensimmäisen vaiheen Valkeakoskella. Valkeakosken kaupungin tilaamassa urakassa työt alkoivat kesäkuun lopussa ja valmistuvat marraskuussa 2017. Muina tilaajina urakassa toimivat Elenia Oy sekä Elisa Oyj.

Urakassa rakennetaan Jutikkalan teollisuusalueen tasoliittymä maantielle 130 (Hämeenlinnantie). Alueen sisääntuloväylänä toimivaa Porsasvuorentietä rakennetaan myös 600 metrin matkalta sekä viereen toteutetaan kevyen liikenteen väylä.

Kadunrakentaminen sisältää muun muassa vesihuollon ja hulevesin viivytysaltaan toteutuksen, alitusputkitusten tekemisen maantie 130:lle vesihuoltoa ja kaapelialituksia varten, vesihuollon rakentamisen alituksilta pumppaamolle sekä Elenia Oy:n sähköverkkotyöt ja Elisan Oyj:n suojaputken asennustyöt.

– Erityishuomiota urakassa kiinnitetään työnaikaisiin hulevesien hallintaan, koska laajan urakka-alueen vedet valuvat läheiseen suojeltuun järveen. Varmistamme, että järven vedenlaatu ei heikkene urakasta johtuen, kertoo Destian työpäällikkö Juha Syvänen

Lisäksi urakassa tehdään optiotöinä teollisuusalueen korttelialueiden P-1 ja T-4 maanrakennustyöt sekä Telia Oyj:n, DNA Oyj:n ja FNE-Finland Oy:n tilaamat televerkkotyöt.

Urakka lukuina:

- pintamaan poistoa n. 122 000 m2
- maaleikkausta ja putkikaivantoa n. 77 000 m3ktr
- pengerrystä ja luiskatäyttöä n. 55 000 m3rtr
- kadun rakennekerroksia n. 11 500 m3rtr
- sidottuja kerroksia n. 20 000 m2
- katujen ja väylien rakentamista n. 1 140 m
- vesihuoltolinjojen rakentamista n. 850 m
- sähköverkon rakentamista n. 2 700 m
- suojaputkien asennusta n. 440 m

Lisätietoa: Destia Oy, työpäällikkö Juha Syvänen, p. 040 648 5607, juha.syvanen(a)destia.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Destia on Suomen suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli yli MEUR 490. 1 500 tositoimijaamme toteuttavat edistyksellisiä ratkaisuja, jotka edistävät turvallista ja sujuvaa liikkumista, ja tekevät ympäröivästä maailmasta pala palalta toimivampaa. Destia luo toimivampaa Suomea, jotta tulevaisuuden tekijöillä olisi vahva perusta ja väylät avoimina, minne ikinä he haluavatkin mennä.

Tilaa