Moottoritie Koskenkylästä Kotkaan avataan liikenteelle

E18 Koskenkylä–Kotka välinen moottoritieosuus valmistuu suunniteltua aikataulua nopeammin. Yhteensä lähes 53 kilometriä pitkän moottoritien rakentaminen alkoi marraskuussa 2011. Moottoritie avattiin liikenteelle osittain jo vuonna 2013 ja kokonaisuudessaan tänään 1.9.2014, kun viimeiset rakenteilla olleet tieosuudet Loviisan ja Ruotsinpyhtään sekä Ruotsinpyhtään ja Ahvenkosken välillä avataan liikenteelle.

Autoilijat pääsevät nyt myös ajamaan 470 metriä pitkää Markkinamäen tunnelia, joka itään päin ajettaessa johtaa näyttäville Ahvenkosken silloille. Hankkeessa rakennettiin yhteensä 68 siltaa. Maisemallisesti keskeisimmät kohteiden melusuojaukset, kuten vesistöylityksien sillat, tehtiin kokonaan läpinäkyviksi ensimmäistä kertaa Suomessa.

Kaikille tienkäyttäjille näkyy myös se, että liikennetelematiikka otetaan käyttöön Porvoon ja Kotkan välillä. Telematiikan avulla seurataan liikenteen määrää, nopeutta ja paikallisia ympäristöolosuhteita. Tämän informaation avulla liikennettä ohjataan etäohjattavilla liikennemerkeillä ja infotauluilla.

E18 Koskenkylä–Kotka-moottoritie toteutetaan elinkaarimallilla, jossa Liikennevirasto on tilaaja ja palveluntuottajana toimii Tieyhtiö Valtatie 7 Oy, ja urakoitsijana Destian ja YIT Rakennuksen muodostama työyhteenliittymä Pulteri.

Elinkaarimallissa palveluntuottaja vastaa moottoritien suunnittelusta, rakentamisesta, rahoituksesta sekä hoito- ja ylläpitotehtävistä vuoteen 2026 asti.

E18 Koskenkylä–Kotka -hanke lukuina:

 • E18 Koskenkylä–Kotka -hankkeessa rakennettiin moottoriliikennetie moottoritieksi Koskenkylästä Loviisaan (17 km) ja moottoritie Loviisasta Kotkaan (36 km).
 • Moottoritielle rakennettiin 6 uutta eritasoliittymää: Loviisan itäinen, Ruotsinpyhtää, Ahvenkoski, Pyhtää, Siltakylä ja Heinlahti. Lisäksi Loviisan läntistä ja Sutelan eritasoliittymää parannettiin.
 • Levähdysalueet 3 kpl
 • Kevyen liikenteen väylät 19 km
 • Muut tiejärjestelyt 52 km
 • Siltapaikat 56 kpl, uusia siltoja 68 kpl
  • 24 vesistösiltaa
  • 26 risteyssiltaa
  • 2 puusiltaa
  • 5 vihersiltaa
  • 4 eläinten alikulkukäytävää
  • 7 kevyen liikenteen alikulkukäytävää
 • Meluntorjunta 35 km
 • Pohjavesisuojaus 4 km
 • Markkinamäen moottoritietunneli 470 m
 • Liikennetelematiikka Porvoo–Kotka 83 km

Katso video valmistuvasta Koskenkylä–Kotka-moottoritiestä.

Lisätietoja

projektinjohtaja Jukka Hietaniemi
Liikennevirasto
puh. 0400 422 251
jukka.hietaniemi@liikennevirasto.fi

Tieyhtiö Valtatie 7 Oy
toimitusjohtaja Jaakko Kouvalainen
puh. 040 546 8073
jaakko.kouvalainen@vt7.fi

projektinjohtaja Kari Alavillamo
TYL Pulteri
puh. 040 5190059
kari.alavillamo@yit.fi

Yrityksestä

Destia on Suomen suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Haluatko tietää, miten luomme toimivampaa maailmaa pala palalta? Lue lisää: www.destia.fi

Tilaa