TIELIIKELAITOS SAAVUTTI TULOSTAVOITTEENSA

TIELIIKELAITOS SAAVUTTI TULOSTAVOITTEENSA Tieliikelaitoksen toisen vuoden liikevaihto oli 551,5 (552,1) miljoonaa euroa ja tulos 12,1 (24,3) miljoonaa euroa. Tieliikelaitokselle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Tuloksen heikkenemiseen (verrattuna edelliseen vuoteen) vaikuttivat neuvottelu-urakoiden katetason alentuminen tielaitosuudistuksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti ja kilpailu-urakoiden määrän kaksinkertaistuminen. Tieliikelaitos aloitti toimintansa valtion liikelaitoksena vuoden 2001 alussa entisen Tielaitoksen jakautuessa kahdeksi erilliseksi organisaatioksi Tiehallinnoksi ja Tieliikelaitokseksi. Neljän vuoden siirtymäaikana Tieliikelaitos saa vuosittain supistuvan osan Tiehallinnon maa- ja vesirakennustilauksista neuvottelumenettelyllä. Näin edistetään hallittua siirtymistä vapaaseen kilpailuun. Tiehallinto jatkoi hoidon laajamittaista kilpailuttamista vuonna 2002 ja kilpailutti 26 hoitourakkaa. Tieliikelaitos voitti urakoista 22 ja markkinaosuudeksi muodostui 87 prosenttia, mikä selvästi ylittää liikelaitoksen pitkänajan markkinaosuustavoitteen. Henkilöstön sopeuttaminen on edennyt ennakkosuunnitelmien mukaisesti. Vuoden alussa palveluksessa oli 3 763 (4 235) ja vuoden lopussa 3 528 (3 813) henkilöä. Päättyneen vuoden aikana liiketoiminnan kilpailukykyä on kehitetty vastamaan avoimen kilpailun haasteisiin. Kehitystoimintaan panostettiin noin yksi prosentti liikevaihdosta. Tavoitteiden mukaisesti kehitettiin voimakkaasti ympäristöpalveluja ja otettiin ympäristöjärjestelmä käyttöön. Vuonna 2003 Tieliikelaitoksen liikevaihtotavoite on 496 miljoonaa euroa ja tulostavoite 12 miljoonaa euroa. Tulouttamaton työkanta vuoden lopussa oli 462 (562) miljoonaa euroa. Hyvän työkannan johdosta näkymät vuodelle 2003 ovat hyvät. Tilinpäätöstä koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole vielä annettu. Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Heikki Koivisto puh. 020 444 2002 ja yrityssuunnittelu- johtaja Ilpo Virtanen puh. 020 444 2582. Tieliikelaitos on maa- ja vesirakennusalan palveluita tuottava valtion liikelaitos. Se keskittyy liikenneväyliin ja liikenneympäristöön liittyvien palveluiden suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja hoitoon sekä liikenteen että liikenneympäristön tieto- ja asiantuntijapalveluihin. LIITTEET ovat ainoastaan Tieliikelaitoksen Internet-sivuilla www.tieliikelaitos.fi: Tieliikelaitoksen tilinpäätös 2002 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/17/20030317BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/17/20030317BIT00790/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Destia on Suomen suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Haluatko tietää, miten luomme toimivampaa maailmaa pala palalta? Lue lisää: www.destia.fi

Tilaa