Turvallisuusviikko huomioidaan Destian työmailla

Rakennusalalla vietetään työturvallisuusviikkoa 9-13.5.2016. Rakennusteollisuus RT:n järjestämää viikkoa vietetään kolmatta kertaa ja se näkyy Destian työmailla erilaisten teemapäivien kautta. Monttumaanantai, telinetorstai ja viikon päättävä tapaturmaperjantai ohjaavat huomiota turvallisuuteen liittyviin asioihin, joihin kukin voi omalla toiminnallaan vaikuttaa.

– Destia haluaa taata kaikille työntekijöilleen sekä työmaillaan toimiville alihankkijoille turvalliset ja terveelliset työolosuhteet. Johdonmukainen toimintamme työturvallisuuden varmistamiseksi näkyy laskeneena tapaturmataajuutena, mutta toki työtä työturvallisuudesta löytyy aina. Yksikin tapaturma on liikaa. Ajoittain onkin hyvä muistutella mieliin, että työturvallisuus on monen asian summa ja jokaisella meillä voi olla siinä oma roolinsa, kommentoi Destia-konsernin turvallisuus- ja laatupäällikkö Eija Luoma.

Viisaat kypärät yhteen -turvallisuusviikon teemoja Destialla ovat muun muassa perehdytys, työmaan siisteys ja tapaturmien ennaltaehkäisy. Näistä muistutetaan viikon aikana erilaisin tietoiskuin ja materiaalein, sekä haastetaan jokainen destialainen ja yhtiön työmaalla toimiva pohtimaan, miten kukin voi omalta osaltaan vaikuttaa turvallisuuden parantamiseen.

– Myös työmaiden läheisyydessä kulkevien turvallisuus pyritään varmistamaan kaikessa tekemisessä. Työmaiden läheisyydessä voi kuka tahasa tehdä osaltaan Destian työmaista turvallisempia, esimerkiksi ottamalla työmaiden nopeusrajoitukset huomioon. Kaasujalan höllentäminen voi pelastaa suurelta murheelta, muistuttaa Luoma.

Destian työturvallisuus on viime vuosina parantunut selvästi, ja viime vuonna Destia saavutti uuden ennätyksen tapaturmataajuudessa: 7,6 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Destia kehittää työturvallisuusviestintää kokonaisuutena tänä vuonna. Työmailla pidettävien kuukausittaisten turvavarttien ja vuosineljänneksittäin toimitettavien uutiskirjeiden sekä rakennuskauden aloittavien turvallisuusesitysten lisäksi on tuotu uudenlaisia viestintämuotoja, kuten videoita ja animaatioita. Työmailla kuukausittain julkaistavat turvallisuusvarttien videoanimaatiot julkaistaan jatkossa myös yhtiön verkkosivustolla, destia.fi.

Lisätietoja Rakennusteollisuuden työturvallisuusviikosta: www.rakennusteollisuus.fi/turvallisuusviikko

Lisätietoja Destian työturvallisuusviikosta: Konsernin turvallisuus- ja laatupäällikkö Eija Luoma, p. 040 582 4366, eija.luoma(a)destia.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Destia on Suomen suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli yli MEUR 490. 1 500 tositoimijaamme toteuttavat edistyksellisiä ratkaisuja, jotka edistävät turvallista ja sujuvaa liikkumista, ja tekevät ympäröivästä maailmasta pala palalta toimivampaa. Destia luo toimivampaa Suomea, jotta tulevaisuuden tekijöillä olisi vahva perusta ja väylät avoimina, minne ikinä he haluavatkin mennä.

Tilaa