Vt 5 Mikkelin kohdan parantamistyöt etenevät vauhdilla

Destian urakoima valtatie 5 Mikkelin kohdan parantamishanke etenee hyvällä tempolla. Syyskuussa 2014 alkanut hanke näyttäisi valmistuvan etuajassa: tarkoituksena on saada työt mahdollisimman valmiiksi vuoden 2016 aikana. Alun perin lokakuussa 2017 valmistuvaksi suunniteltu hanke on aikataulusta reilusti edellä.

Alkukesästä työmaalla keskitytään eteläisen ajoradan rakentamiseen sekä Kaihun eritasoliittymän rakennustöihin. Kaihun liittymän arvioitu valmistumisajankohta on juhannuksen tienoilla. Parhaillaan käynnissä oleva Rinnekadun rakentaminen valmistuu samoihin aikoihin. Ristiinantien rakennus- ja korjaustöitä tehdään pitkin kesää ja syksyä. Liikenteen kulkua ohjataan työn edistymisen mukaan.

Valtatie 5:n pohjoisella ajoradalla liikennöidään syyskuuhun asti, kunnes eteläinen ajorata saadaan täysin valmiiksi. Tämän jälkeen liikenne siirretään etelän puoleisille ajoradoille ja viimeistelytyöt aloitetaan pohjoisella ajoradalla. Tavoitteena on avata molemmille ajoradat liikenteelle marraskuussa 2016.

Tietomallinnuksella parempaa laatua

Destia on panostanut tietomallipohjaiseen tuotantoon projekteillaan ja myös valtatie 5 Mikkelin kohta -hanke on suunniteltu tietomallipohjaisesti. Mallintamisessa suunnittelusta syntyvä tieto kootaan järjestelmällisesti, jolloin hankkeen kaikki osapuolet voivat hyödyntää tietoa tasapuolisesti ja ajantasaisesti. Lähtötietomallista löytyvät niin maaperätiedot, pohjatutkimukset kuin putkien ja ojien sijainnit. Tästä mallista tehdään toteutusmallit, joiden mukaan työkoneiden kuljettajat toimivat. Yhteneväisen tiedon hyödyntäminen hankkeen eri vaiheissa parantaa hankkeen laatua ja edesauttaa kustannusseurantaa.

Lisätietoa: työmaapäällikkö Aki Loikkanen p. 0400 246 944, aki.loikkanen(a)destia.fi

Yrityksestä

Destia on Suomen suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli yli MEUR 490. 1 500 tositoimijaamme toteuttavat edistyksellisiä ratkaisuja, jotka edistävät turvallista ja sujuvaa liikkumista, ja tekevät ympäröivästä maailmasta pala palalta toimivampaa. Destia luo toimivampaa Suomea, jotta tulevaisuuden tekijöillä olisi vahva perusta ja väylät avoimina, minne ikinä he haluavatkin mennä.

Tilaa