Bikva-arviointi kokoaa eri tahot kehittämään diakoniatyötä

Diakonian tutkimuksen seura (DTS) on valinnut vuoden 2013 Sivellin-palkinnon saajaksi Kaisa Karhu-Härkösen. Hänen opinnäytteensä käsittelee diakoniatyön kehittämistä Kuhmon seurakunnassa Bikva-arvioinnin avulla.

Kaisa Karhu-Härkönen on tehnyt opinnäytetyönsä Diakonia-ammattikorkeakoulun Järvenpään yksikköön.

Opinnäytetyö on Sivellin-palkinnon kriteereiden mukaisesti uutta luova, innovatiivinen ja oivaltava. Voittajatyö on poikkeuksellisen urauurtava työ diakoniantutkimusten joukossa. Työssä sovelletaan kansainvälistä palvelujen arviointimallia, joka mahdollistaa diakonian asiakkaiden tarpeiden ja ongelmien ymmärtämisen ja diakoniatyön kohdentamisen ja kehittämisen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. 

Bikva-arvioinnin avulla Kaisa Karhu-Härkönen kokosi eri tahoja yhteen kehittämään Kuhmon seurakunnan diakoniatyötä ja miettimään tulevaisuudennäkemyksiä. Ääneen pääsivät työntekijöiden ohella diakoniatyön asiakkaat ja päättäjät. Yhtenä yhteisenä huolena olivat rakennemuutosten myötä haja-asutusalueilla asuvien ihmisten palvelut.

Tutkimusta voidaan pitää jopa muutosvoimana diakoniatyöntekijöille työnsä kehittämisessä. Tutkimus ei palvele vain diakoniatyön kenttää vaan se on erittäin kiinnostava tutkimusprosessinkuvaus ja puheenvuoro myös laajemmin hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Työ olisi mielenkiintoinen myös kansainvälisessä diakonian tutkimuksessa. 

Voittajatyö on toimintatutkimuksellinen, Bikva-arviointimenetelmää hyödyntävä tutkimus. Siinä selvitettiin Kuhmon seurakunnan diakoniatyön myönteisiä, toimivia ja kehitettäviä asioita sekä tulevaisuudennäkymiä. Aineisto on laaja, yhteensä 99 henkilön haastattelua. Tutkija reflektoi poikkeuksellinen ansiokkaasti tutkimusprosessin eri vaiheita muuhun tutkimukseen ja teoriaan.

Diakonian tutkimuksen seura jakaa vuosittain Sivellin-opinnäytetyöpalkinnon. DTS sai tänä vuonna huomattavan monta korkeatasoista Sivellin-palkintoehdokasta.

Lisätiedot: Elina Juntunen, Kirkkohallitus elina.juntunen(a)evl.fi

Diakonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysalan, kirkon alan sekä viittomakieli- ja tulkkausalan ammattilaisia. Diak toimii pääkaupunkiseudulla, Turussa, Porissa, Oulussa ja Pieksämäellä.

Yrityksestä

Diak järjestää sosiaalialan, hoitotyön ja tulkkauksen korkeatasoista ammattikorkeakouluopetusta sekä englanninkielisessä koulutusohjelmassa Degree Programme in Social Service. Diakin erityistehtävänä on olla heikoimmassa asemassa olevien auttamisen asiantuntija, kouluttaa moniosaajia yhteiskunnan ja kirkon palvelukseen sekä toimia alansa kansainvälisenä kehittäjänä. Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on yksityinen, valtakunnallinen hyvinvointialan ammattikorkeakoulu. Koulutusta järjestetään pääkaupunkiseudulla, Pieksämäellä, Porissa, Oulussa ja Turussa. Diak tarjoaa työelämälle koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita. Opiskelijoita Diakissa on noin 2900 ja päätoimisia työntekijöitä noin 245.