”Ei tarvittukaan parasetamolia” − kuvauksia mentoroinnista ja taidetoiminnasta hoivassa

”Ei tarvittukaan parasetamolia” − kuvauksia mentoroinnista ja taidetoiminnasta hoivassa -teos julkistetaan tiistaina 26.11.2013 klo 15 Roihuvuoren palvelukeskuksessa (Punahilkantie 16, Helsinki). Julkaisun ovat toimittaneet lehtorit Kirsti Nieminen ja Eila Sainio Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

Teos on kuvaus siitä, miten käänteis-, vertais- ja asiantuntijamentoroinnilla tuettiin taidelähtöisten menetelmien juurruttamista sosiaali- ja terveysalojen arkeen ja siellä työskentelevien työntekijöiden toimenkuviin. Julkaisu kuvaa myös taiteen ammattilaisten asettumista uudenlaisiin toimintaympäristöihin.

Mentoroinnin nelikenttä

Mentorointiprosessissa testattiin mentoroinnin nelikenttämallia, jossa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä taiteen ammattilaiset toimivat erilaisissa mentorin positioissa suhteessa toisiinsa.

Mukana prosessissa oli neljä taiteen ammattilaista, Helsingin kaupungin sosiaaliviraston työyhteisöjen työntekijöitä ja Helsingin seurakuntayhtymän työntekijöitä. Myös asukkaiden ja asiakkaiden ääntä kuullaan välillisesti.

Julkaisu on tuotettu TAIKA-hankkeessa (Taide työelämän laadun ja innovaatiokyvykkyyden kehittäjänä 2011–2013), joka kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen ESR-kehittämisohjelmaan Innovaatio ja osaamisjärjestelmien kehittäminen. Kehittämisohjelman rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Julkaisussa on artikkeli myös Turussa toteutuneen Osaamispuu-hankkeen näkökulmasta.

Kirjan kuvitus on runsas ja kertoo tekstien ohella omaa kieltään taidelähtöisten menetelmien vaikutuksesta.

Lisätiedot: Eila Sainio, puh. 040 869 7960, eila.sainio(a)diak.fi

Diakonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysalan, kirkon alan sekä viittomakieli- ja tulkkausalan ammattilaisia. Diak toimii pääkaupunkiseudulla, Turussa, Porissa, Oulussa ja Pieksämäellä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Diak järjestää sosiaalialan, hoitotyön ja tulkkauksen korkeatasoista ammattikorkeakouluopetusta sekä englanninkielisessä koulutusohjelmassa Degree Programme in Social Service. Diakin erityistehtävänä on olla heikoimmassa asemassa olevien auttamisen asiantuntija, kouluttaa moniosaajia yhteiskunnan ja kirkon palvelukseen sekä toimia alansa kansainvälisenä kehittäjänä. Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on yksityinen, valtakunnallinen hyvinvointialan ammattikorkeakoulu. Koulutusta järjestetään pääkaupunkiseudulla, Pieksämäellä, Porissa, Oulussa ja Turussa. Diak tarjoaa työelämälle koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita. Opiskelijoita Diakissa on noin 2900 ja päätoimisia työntekijöitä noin 245.

Multimedia

Multimedia