Huono-osaisuutta korjataan Pohjois-Suomessa hankerahoin

Hakuaika ESR-hankerahoitukseen on käynnissä Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Diakin ja THL:n Sokra-hanke tukee hakuun lähteviä.

Huono-osaisuudessa on suuria eroja alueiden kesken, ja Pohjois-Suomessa voidaan muuta Suomea huonommin. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa köyhyys ja työttömyys koskettavat useampia kuin Suomessa keskimäärin. Etenkin nuorisotyöttömyys koettelee pohjoista. Työn ja opiskelun ulkopuolelle jääminen on riski päihde- ja mielenterveysongelmille ja taloudellisen tuen tarpeelle. Työttömyys koskettaa maahanmuuttajia valtaväestöä useammin, ja riski työelämän ulkopuolelle jäämiseen on pahin Kainuussa ja Lapissa.

Työkyvyttömyyseläkkeellä Pohjois-Suomessa oli viime vuoden lopulla Kelan tilastojen mukaan 23 048 16–65-vuotiasta henkilöä, joista yli 13 000 mielenterveysongelmien vuoksi.

-          Erityistä on, että perusterveydenhuollossa mielenterveyteen liittyvien käyntien määrä oli Pohjois-Suomessa vuonna 2013 yli kaksinkertainen maan keskiarvoon verrattuna, kertoo tutkija Reija Paananen Diakista.

Auttava käsi hanketyöhön Sokrasta

Pohjois-Suomen huono-osaisuutta purkamaan on käynnistetty Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitushaku, ja tavoitteena on synnyttää useita osallisuutta lisääviä ja köyhyyttä torjuvia hankkeita Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Rahoitusta hankkeille voi hakea aina lokakuun alkuun saakka.

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on mukana yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa tukemassa ja koordinoimassa tulevia hankkeita. Tukea hankkeiden suunnitteluun ja läpiviemiseen tuodaan yhteisen Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohankkeen eli Sokran muodossa.

Valmista muottia hankkeelle ei tarvitse olla, vaan Sokra auttaa ideasta hankkeeksi ja tukee tavoitteiden saavuttamisessa. Olennaisinta hankeidean sisällöissä on osallisuus, eli syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten oma osallistaminen yhteiskuntaan ja asiakkaiden omien tarpeiden huomiointi.

-          Toteutamme syksyn aikana Kajaanissa, Oulussa ja Rovaniemellä työpajasarjan, jossa orastavaa hankeideaa voi hioa sekä tavata muita hanketyötä tekeviä, Ritva Sauvola Diakista kertoo.

Syksyn aikana Sokra-koordinaatiohankkeella on luvassa myös erilaisia työpajoja, teematilaisuuksia ja seminaareja. Tulossa on myös ”hankekahavila” hankeväen kohtaamispaikaksi.

Rahoitushaun on käynnistänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja rahoitus toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) Kohti kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmasta, Sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunnan toimintalinjasta (5. toimintalinja). Diakin ja THL:n koordinaatiohankkeen Sokran toiminta-aika on aluksi kolmivuotinen, 2014–2017.

Lisätietoja, Sokra-hanke:

Tutkija Reija Paananen, reija.paananen@diak.fi, puh. 040 5084 294

Aluekoordinaattori Ritva Sauvola, ritva.sauvola@diak.fi, puh. 040 5088 933

www.thl.fi/sokra, www.diak.fi, www.rakennerahastot.fi/pohjois-suomi

Niina Mäenpää

Viestinnän asiantuntija

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Puh. 040 507 6260

niina.maenpaa@diak.fi

www.diak.fi

Diak sosiaalisessa mediassa:

www.facebook.com/diakamk

www.twitter.com/DiakAmk

www.instagram.com/diakamk

Diakonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysalan, kirkon sekä tulkkausalan ammattilaisia. Diak toimii pääkaupunkiseudulla, Turussa, Porissa, Oulussa ja Pieksämäellä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä hanketyö ovat olennainen osa korkeakoulun toimintaa.

Avainsanat:

Yrityksestä

Diak järjestää sosiaalialan, hoitotyön ja tulkkauksen korkeatasoista ammattikorkeakouluopetusta sekä englanninkielisessä koulutusohjelmassa Degree Programme in Social Service. Diakin erityistehtävänä on olla heikoimmassa asemassa olevien auttamisen asiantuntija, kouluttaa moniosaajia yhteiskunnan ja kirkon palvelukseen sekä toimia alansa kansainvälisenä kehittäjänä. Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on yksityinen, valtakunnallinen hyvinvointialan ammattikorkeakoulu. Koulutusta järjestetään pääkaupunkiseudulla, Pieksämäellä, Porissa, Oulussa ja Turussa. Diak tarjoaa työelämälle koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita. Opiskelijoita Diakissa on noin 2900 ja päätoimisia työntekijöitä noin 245.

Tilaa

Liitteet & linkit

Pikafaktat

- Pohjois-Suomessa on muuta Suomea enemmän työttömyyden aiheuttamaa huono-osaisuutta. - Etenkin nuorille, maahanmuuttajille ja vammaisille henkilöille kaivataan täsmäapua tilanteeseen. - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt hankehaun Pohjois-Suomessa, jonka kautta rahoitusta on haettavissa sosiaalista osallisuutta lisääviin hankkeisiin 1.10.2015 saakka. - Hankkeita tukee ja koordinoi Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokra. Sokraa toteuttavat yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak). - Sokra toteuttaa syksyn 2015 aikana Pohjois-Suomessa osallisuushankkeita suunnitteleville ja jo toteuttaville erilaista toimintaa, mm. työpajoja, teematilaisuuksia ja seminaareja. - Euroopan sosiaalirahaston (ESR) Kohti kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –ohjelmasta tarkemmat tiedot Sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta -teemasta www.thl.fi/sokra, www.rakennerahastot.fi/pohjois-suomi, www.diak.fi
Tweettaa