Lehdistötiedote - julkaisuvapaa 30.9.2014 klo 12: Tampereen Keskustorille sosiaalityön yhteisöpaja "Hämpin kappeli"

KUTSU: Lehdistötilaisuus 
tiistaina 30.9.2014 klo 11.30 Tampere-talo, pääaula
Lounastarjoilu

Keskustorille perustettavan ”Hämpin kappelin” toiminnan tavoitteena on saada Tampereen keskikaupunki jälleen viihtyisäksi kaikkien kaupunkilaisten kokoontumispaikaksi. Yhteisöpajassa edistetään kaupunkilaisen kokonaisvaltaista hyvinvointia jalkautuvan yhteisölähtöisen sosiaalityön keinoin. Alueen elinkeinoelämää ja muita toimijoita haastetaan mukaan hankkeen kummeiksi.

Keskustorin ja Kuninkaankadun rauhattomuus on jatkunut vuosia, eikä siihen ole kyetty löytämään kaupungin nykyisen palvelutuotannon keinoin ratkaisua. Keskustorin alueen palvelutarve nousee osittain päihde- ja mielenterveyskuntoutujien arkipäivän kysymyksistä ja toisaalta tavallisten kadulla kulkijoiden tarpeista pysähtyä hetkeksi rauhoittumaan tai hiljentymään.

”Hämpin kappelin” keskuspaikkana tulee toimimaan Keskustorin Vanha kirkko. Se toimii avoimena tilana hiljentymiselle ja keskusteluille. Tämän lisäksi Tampereen keskustorin tai Kuninkaankadun alueelle etsitään yhdessä hankkeen kumppaneiden kanssa sosiaalista tilaa, jossa olisi mahdollisuus yhteisöpajan toimintaperiaatteiden mukaiseen ryhmätoimintaan.

Toimijoina yhteisöpajassa ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Martinus-säätiö, Tuomiokirkkoseurakunta ja Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoiminta. "Hämpin kappeli" toimii Diakissa perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden työssä oppimisen alustana. Hankkeessa mukana olevat vapaaehtoiset voivat vastaavasti suorittaa pajassa avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Diakoniatyöntekijöille ja sosiaaliohjaajille paja tarjoaa mahdollisuuden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseen.

Diakonia-ammattikorkeakoulu sijoittaa hankkeeseen tarvittavan määrän lehtorin työpanosta. Hän tulee toimimaan yhteisöpajan opiskelijoiden ja ryhmäprosessin ohjaajana.

Diakonia-ammattikorkeakoulu laajentaa Pirkanmaalla

Diakonia-ammattikorkeakoulu on Suomen suurin sosiaali- ja kirkon alan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä, jonka toimipisteitä on seitsemällä paikkakunnalla. Nyt Diak laajentaa toimintaansa Pirkanmaalla. Diakin pääyhteistyökumppanina Pirkanmaalla toimii Martinus-säätiö.

Diak käynnistää yhteisöpajatoiminnan lisäksi kevään 2015 aikana laajan ulkopuolisella rahoituksella toteutettavan hanketoiminnan, jonka avulla tartutaan ajankohtaisiin sosiaalisiin ongelmiin. Ensimmäinen yhteinen hanke pureutuu kasvavaan nuorisotyöttömyyteen tarjoamalla yksilöllisen ja monivaiheisen työhönvalmennuksen avulla useille sadoille haastavassa elämäntilanteessa olevalle nuorelle polun työelämään. Suunnittelussa olevan hankkeen kustannusarvio on noin 2 milj €.

Diak myös laajentaa valtakunnallisen toimilupansa puitteissa koulutustoimintaa Tampereella niin avoimen ammattikorkeakoulutuksen kuin tutkintoon johtavankin koulutuksen osalta. Tutkintokoulutuksessa tullaan tarjoamaan kaksoispätevyyden tuottavia sairaanhoitaja (amk) – diakonissa, sosionomi (amk) – diakoni, sosionomi (amk) –kirkon nuorisotyönohjaaja, tulkki (amk) sekä kirkon alan ylemmän amk-tutkinnon opintoja. 

Diakilla on noin 3000 opiskelijaa sekä monipuolinen yhteistyöverkosto Suomessa ja ulkomailla. Merkittävä osa opiskelijoiden harjoittelujaksoista tapahtuu kehitysmaissa.

”Hämpin kappeli”

  • Perustetaan sosiaalityön yhteisöpaja kaupunkilaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantamiseksi
  • Diakin opiskelijat toimivat pajassa kohtaajina, 10 – 20 sosiaalialan toisen ja kolmannen vuoden opiskelijaa
  • Laaja vapaaehtoisen auttamisen rinki, 30 – 50 koulutettua vapaaehtoista auttajaa
  • Pajassa voi olla mukana myös diakoniatyöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia, jotka suorittavat samalla ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
  • Yhteisölliset vertaisryhmät
  • Ohjaus yhteiskunnan ja kirkon palveluihin

Lisätiedot:
Johtaja Matti Helin Diakonia-ammattikorkeakoulu p 040-534 2426

Asiamies Jukka-Pekka Fabrin Martinus-säätiö p 050-4413 239

Emmi Jäkkö, viestintäasiantuntija
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Tel 040 507 6260, emmi.jakko@diak.fi
www.diak.fi

Diakonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysalan, kirkon alan sekä viittomakieli- ja tulkkausalan ammattilaisia. Diak toimii pääkaupunkiseudulla, Turussa, Porissa, Oulussa ja Pieksämäellä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Diak järjestää sosiaalialan, hoitotyön ja tulkkauksen korkeatasoista ammattikorkeakouluopetusta sekä englanninkielisessä koulutusohjelmassa Degree Programme in Social Service. Diakin erityistehtävänä on olla heikoimmassa asemassa olevien auttamisen asiantuntija, kouluttaa moniosaajia yhteiskunnan ja kirkon palvelukseen sekä toimia alansa kansainvälisenä kehittäjänä. Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on yksityinen, valtakunnallinen hyvinvointialan ammattikorkeakoulu. Koulutusta järjestetään pääkaupunkiseudulla, Pieksämäellä, Porissa, Oulussa ja Turussa. Diak tarjoaa työelämälle koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita. Opiskelijoita Diakissa on noin 2900 ja päätoimisia työntekijöitä noin 245.

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

”Hämpin kappeli” • Perustetaan sosiaalityön yhteisöpaja kaupunkilaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantamiseksi • Diakin opiskelijat toimivat pajassa kohtaajina, 10 – 20 sosiaalialan toisen ja kolmannen vuoden opiskelijaa • Laaja vapaaehtoisen auttamisen rinki, 30 – 50 koulutettua vapaaehtoista auttajaa • Pajassa voi olla mukana myös diakoniatyöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia, jotka suorittavat samalla ylempää ammattikorkeakoulututkintoa • Yhteisölliset vertaisryhmät • Ohjaus yhteiskunnan ja kirkon palveluihin
Tweettaa