Miksi tieto ei muuta käytäntöjä? Nuorten tukemisen haasteet  -politiikkatyöpaja

Yhteiskunnan syrjällä -hanke (YHSY) järjestää valtioneuvoston kanslian ja sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta korkean profiilin politiikkatyöpajan Säätytalolla tiistaina 2.6.2015 klo 13.00 - 16.00. Työpajassa poliitikot, asiantuntijat ja tutkijat pohtivat keinoja työelämän ja opintojen ulkopuolella olevien nuorten tilanteen parantamiseksi.

Yhteiskunnan syrjällä –hanke esittää seuraavia toimenpiteitä:

  1. Peruskoulun päättäneiden ohjaukseen aukottomat ja velvoittavat toimintamallit
  2. Nuorten matalan kynnyksen palvelupiste jokaiseen kuntaan
  3. Kattava tuki nuorelle: luottotyöntekijä ja riittävä tiedonvaihto
  4. Nivelvaiheansoista tuen jatkuvuuteen ja joustavuuteen
  5. Johdon määriteltävä yhdessä tekemisen tavoitteet

YHSY-hanke toteuttaa valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa: Hankkeessa on analysoitu koulutuksen ja työn ulkopuolisten, alle 30-vuotiaiden nuorten elämäntilanteita, heidän saamaansa kohdennettua tukea sekä sen kehittämisen ja yhteensovittamisen keinoja. YHSY–hankkeen toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Helsingin Diakonissalaitos.

Hankkeen järjestämässä kolmessa alueellisessa työpajassa on paikallisten asiantuntijoiden kanssa työstetty sitä, miten palvelut saadaan kuntouttavaksi, opiskelu mahdolliseksi ja nuoret osalliseksi. Hankkeen viimein työpaja kokoaa tulokset yhteen ja pohtii asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden kanssa, miten monialainen tuki saadaan kannustavaksi. Työpajoissa on ollut käytössä Pekka Myrskylän uusin tilastoanalyysi syrjäytymisvaarassa olevista nuorista. Tämän lisäksi Vamos-nuoret ovat kommentoineet hankkeen kehittämisehdotuksia.

Median edustajilla on mahdollisuus etukäteen sovittaessa haastatella hankkeen tutkijoita tiistaina 2.6. klo 10–12.

Lisätietoja työpajasta ja YHSY-hankkeesta:

projektipäällikkö Mirja Määttä, UEF (puhelin: 040 3552404, mirja,maatta@uef.fi) ja asiantuntija, tutkija Anne Määttä, Diak (puhelin: 0400 979932, anne.maatta@diak.fi)

Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki

OHJELMA

Tervetuloa & avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, VNK. 10 min

Pekka Myrskylä: Koulutuksen ja työelämän ulkopuoliset nuoret - Uudet haasteet

Mikä on muuttunut edellisen vuoden 2009 tilastoanalyysin jälkeen? 20 min

Kommentointipuheenvuorot:

Erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo, Kotouttamisen osaamiskeskus: Maahanmuuttajataustaiset nuoret – painopiste varhaiseen tukeen kotona ja koulussa

Nuorisopalvelujen johtaja Eija Ahola, Vantaan kaupunki:

Nuorten etsimisen, kohtaamisen ja eteenpäin tukemisen käytännöt.

Yht. 15 min

Professori Juho Saari, UEF: YHSY-hankkeen keskeiset toimenpide-ehdotukset +

Nuorisotakuun jatkosuositukset työryhmätyöskentelyn pohjaksi 20 min.

Työryhmätyöskentely (5 ryhmää), jonka yhteydessä kahvit & virkistystauko

Työryhmissä lyhyt alustus teemaan Nuorisotakuu-työryhmän jäseneltä (5 min).

YHSY-tutkijat kirjaavat ryhmän keskusteluja ja toimenpide-ehdotuksia. Yht. 60 min

Erityisasiantuntija Olli Alanen, Helsingin diakonissalaitos: Syvemmälle koulutuksen ja

työelämän ulkopuolelle jääneiden nuorten elämäntilanteisiin ja kokemuksiin 15 min

Professori Pentti Arajärvi, HY, Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö:

Päätössanat: Mitä tänään opimme ja miten eteenpäin? 15 min

Työpajan järjestelyistä vastaa Yhteiskunnan syrjällä (YHSY)–hanke yhdessä valtioneuvoston kanslian ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Riitta Leskinen

Viestinnän asiantuntija

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Puh. 040 501 9461

riitta.leskinen@diak.fi

www.diak.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Diak järjestää sosiaalialan, hoitotyön ja tulkkauksen korkeatasoista ammattikorkeakouluopetusta sekä englanninkielisessä koulutusohjelmassa Degree Programme in Social Service. Diakin erityistehtävänä on olla heikoimmassa asemassa olevien auttamisen asiantuntija, kouluttaa moniosaajia yhteiskunnan ja kirkon palvelukseen sekä toimia alansa kansainvälisenä kehittäjänä. Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on yksityinen, valtakunnallinen hyvinvointialan ammattikorkeakoulu. Koulutusta järjestetään pääkaupunkiseudulla, Pieksämäellä, Porissa, Oulussa ja Turussa. Diak tarjoaa työelämälle koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita. Opiskelijoita Diakissa on noin 2900 ja päätoimisia työntekijöitä noin 245.

Tilaa