Opiskelijat paikkaavat turvapaikanhakijoiden tulkkipalveluiden vajetta

Diakissa Suomen ainoa korkeakoulutasoinen asioimistulkkauksen koulutus

Turvapaikanhakijatilanne on synnyttänyt nopealla aikataululla useita hätämajoituspaikkoja. Kun yhteistä kieltä tulijoiden ja vastaanottajien välillä ei ole, tarvitaan paikalle tulkki. Lainsäädännön mukaisesti vastaanottokeskus järjestää tulkki- ja käännöspalveluja turvapaikanhakijoille, ja palvelut ovat ilmaisia, kun kyse on viranomaisasioiden hoidosta.

Kaikissa tilanteissa, kuten arkipäivän askareissa ja epävirallisissa tilanteissa tulkkia ei ole saatavilla, joten tilanteissa luovitaan monenlaisin keinoin – myös opiskelijavoimin. Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) kouluttaa ainoana korkeakouluna Suomessa asioimis­tulkkeja Suomessa harvinaisiin puhuttuihin kieliin kuten somali, arabia, kurdi, persia, vietnam, kiina, thai, turkki ja dari. Opiskelijat ovat olleet mukana tulkkaamassa vastaanottokeskuksissa ja hätämajoituspaikoissa epävirallisissa tilanteissa.

Turvapaikanhakutilanteet huomioitu koulutuksessa

Diakin 3,5-vuotiset tulkkiopinnot etenevät teemallisesti ja kattavat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalan tulkkaustilanteita, viranomaistulkkausta kuten poliisi- ja oikeusprosesseja sekä maahanmuuttohallintoon liittyviä tulkkauksia. Virallisiin turvapaikkaprosessiin liittyviin tulkkaustilanteisiin opiskelijat eivät kuitenkaan osallistu, vaan ajatuksena on ollut, että opiskelijat paikkaavat arkipäivän asioissa syntynyttä tulkkivajetta.

Osa opiskelijoista tekee vastaanottokeskuksissa tulkin töitä ohjattuina harjoitteluina opintopisteitä vastaan, osa palkattuina jo oman firmansa tai tulkkikeskuksen kautta. Tulkeista on tällä hetkellä valtava pula – etenkin koulutetuista.

Binar Mustafa opiskelee Diakissa tulkiksi viimeistä vuotta. Hän kertoo, että työelämässä arvostetaan Diakin tulkkiopiskelijoiden työotetta.

-        Opinnoilla on ollut vaikutusta tulkin roolin ja vastuiden omaksumisessa, ja se välittyy työelämälle, hän pohtii.

Turvapaikanhakijoiden kohtaaminen ja tulkin avulla kommunikoiminen saattaa olla monelle pikaisesti perustetussa hätämajoituksessa työskentelevälle uusi kokemus. Mustafa ehdottaakin koulutusta myös vastaanottavaan päähän.

-        Jotain vinkkejä työntekijöille tulkin kanssa työskentelyyn olisi hyvä saada tilanteiden sujuvoittamiseksi, Mustafa sanoo.

Diak on aktiivinen toimija turvapaikanhakijatilanteessa ja työskentelee monella eri tavalla tilanteen hyväksi. Opiskelijoiden harjoittelut ovat yksi tapa olla mukana, mutta useita uusia koulutusavauksia niin turvapaikanhakijoille kuin viranomaisillekin on kehitteillä. Lisäksi Diakiin ollaan rekrytoimassa vapaaehtoistyön koordinaattoria kokoamaan sitä valtavaa työmäärää, mitä korkeakoulu tekee pakolaistyössä. Käynnissä oleva turvapaikanhakijakriisi koskettaa monia Diakonia-ammattikorkeakoululle läheisiä teemoja myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan osalta: heikoimmassa asemassa olevien auttaminen, marginalisoitumisen estämiseen tähtäävä työ, tulkkauspalvelujen saatavuus, monikulttuurisuus ja uskontolukutaito. Diakissa julkaistaan lähiaikoina sivusto, jossa näitä palveluita kootaan yhteen. Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa asiantuntijoita sosiaali- ja terveysalalla, viittomakielen ja tulkkauksen alalla sekä kirkon alalla. Diak toimii pääkaupunkiseudulla, Turussa, Porissa, Oulussa ja Pieksämäellä.

Lisätietoja:

Raija Roslöf / lehtori, kehittämisryhmän vastaava, raija.roslof@diak.fi, 040 706 3803

Pirjo Pouttu / lehtori, pirjo.pouttu@diak.fi, 0400 243 732

********************************

Niina Mäenpää, viestinnän asiantuntija

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Puh. 040 507 6260, niina.maenpaa@diak.fi

www.diak.fi

Diak sosiaalisessa mediassa:

www.facebook.com/diakamk

www.twitter.com/DiakAmkwww.instagram.com/diakamk

Yrityksestä

Diak järjestää sosiaalialan, hoitotyön ja tulkkauksen korkeatasoista ammattikorkeakouluopetusta sekä englanninkielisessä koulutusohjelmassa Degree Programme in Social Service. Diakin erityistehtävänä on olla heikoimmassa asemassa olevien auttamisen asiantuntija, kouluttaa moniosaajia yhteiskunnan ja kirkon palvelukseen sekä toimia alansa kansainvälisenä kehittäjänä. Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on yksityinen, valtakunnallinen hyvinvointialan ammattikorkeakoulu. Koulutusta järjestetään pääkaupunkiseudulla, Pieksämäellä, Porissa, Oulussa ja Turussa. Diak tarjoaa työelämälle koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita. Opiskelijoita Diakissa on noin 2900 ja päätoimisia työntekijöitä noin 245.

Tilaa