Sotkamossa kootaan yhteen parhaat palvelut nuorille

Nuorten palveluiden lupaaviin toimintamalleihin ja yhdessä nuorten kanssa kehitettyihin toimintatapoihin paneudutaan Diakin ja THL:n Sokra-hankkeen järjestämässä, valtakunnallisessa Nuorille parhaat palvelut -seminaarissa Sotkamossa 12.–13.5.2016. Sotkamoon kokoontuu 130 asiantuntijaa eri puolilta Suomea ja paikallisista kehittämishankkeista kertomaan, kuinka nuorten palveluita voisi parantaa. Toivotamme tiedotusvälineiden edustajat tervetulleiksi seminaariin.

Vuokatissa jaetaan osaamista nuorten osallisuuden ja kokonaisvaltaisen kohtaamisen parantamiseksi. Diakin ja THL:n Sokra-hankkeen järjestämä seminaari kokoaa yhteen nuorten palveluita kunnissa ja järjestöissä kehittäviä sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleviä. Tilaisuudessa kuullaan neljän ministeriön linjaukset ja kerätään käynnissä olevien kehittämishankkeiden tuotokset yhteen: "100 ideaa osallisuuden vahvistamiseksi". Lataa seminaariohjelma: Nuorille parhaat palvelut Seminaariohjelma 12 -13 5 2016

Tämänhetkinen pirstaleinen palvelujärjestelmä vastaa huonosti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tarpeisiin. Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevilla nuorilla on muita nuoria useammin erilaisia hyvinvointi- ja sosiaalisia ongelmia, kuten mielenterveysongelmia, taloudellisia vaikeuksia tai rötöstelyä. Usein tulevaisuuden näky on kaventunut. Tällaisten nuorten määrä on lisääntynyt sekä Suomessa että Euroopassa

"Tällä hetkellä Suomessa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella on noin 120 000 15–29-vuotiasta nuorta", tutkija Reija Paananen listaa huolestuttavaa trendiä. " Uusilla kokeilevilla toimintatavoilla voidaan tarjota palvelujärjestelmästä puuttuvaa kokonaisvaltaista, yksilölähtöistä ja osallistavaa sektorirajat ylittävää työtä nuorten auttamiseksi."

Osallistavalla kohtaamisella lupaavia tuloksia

Yksi ratkaisu ei riitä monitahoisen ongelman selättämiseen, vaan tarvitaan erilaisia toimintamalleja ja myös yhteiskunnan taholta rakenteiden muutosta. Kokonaisvaltaisessa ja osallistavassa kohtaamisessa palvelurakenne ei säätele sitä, mitä tukea ja palvelua milloinkin tarjotaan, vaan nuoren yksilöllinen tilanne.

Vuokatin seminaarissa tarkastellaan nuorten asiaa valtion, palvelujärjestelmän ja hankkeiden näkökulmista nuorten näkökulmaa unohtamatta. Ratkaisuja palveluiden kehittämiseksi kuullaan ja etsitään lisäksi kuudessa työryhmässä.

Kainuulaista näkökulmaa teemaan tuovat paikalliset kehittämishankkeet, joissa on saatu jo lupaavia tuloksia. Kajaanin seurakunnan Naksu-hankkeessa tuetaan 18–35-vuotiaita asunnottomia kajaanilaisnuoria.

-          On ollut ilo ja todellinen yllätys huomata, miten nopeasti asunnon saamisen jälkeen asukkaat ovat aktivoituneet omassa elämässään ja päässeet eteenpäin tavoitteissaan. Myös häiriöiden määrä sekä asiointi palveluissa on vähentynyt, kertoo hankkeen projektipäällikkö Anne Matilainen Kajaanin seurakunnasta.

Myös Sotkamon kunnan Väliasema – raide tulevaisuuteen -hankkeessa nuorten kanssa on päästy yhdessä eteenpäin. Arjen hallinta on lisääntynyt ja sosiaalinen osallisuus vahvistunut.

-          Kun nuori kohdataan ihmisenä eikä ongelmiensa edustajana, tuki kohdistuu häneen kokonaisuutena, hankepäällikkö Heidi Hanhela summaa.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanketta (Sokra) toteuttavat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sokra tukee Euroopan sosiaalirahaston sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimintalinjan (nk. 5. toimintalinja) hankkeita. Toimintalinja on osa ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020” -rakennerahasto-ohjelmaa.

Lisätietoja:

Sakari Kainulainen, erityisasiantuntija, Diakonia-ammattikorkeakoulu, puh. 040 869 6018, sakari.kainulainen@diak.fi

Reija Paananen, tutkija, Diakonia-ammattikorkeakoulu, puh. 040 508 4294, reija.paananen@diak.fi

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokra (THL & Diak): www.thl.fi/sokra

Lisätietoja Kainuun hankkeista:

Väliasema: Heidi Hanhela, hankepäällikkö, 044-7502434, heidi.hanhela@sotkamo.fi

Naksu: Anne Matilainen, projektipäällikkö, 044-7444262, anne.matilainen@evl.fi

Diakonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysalan, kirkon sekä tulkkausalan ammattilaisia. Diak toimii pääkaupunkiseudulla, Turussa, Porissa, Oulussa ja Pieksämäellä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä hanketyö ovat olennainen osa korkeakoulun toimintaa.

Yrityksestä

Diak järjestää sosiaalialan, hoitotyön ja tulkkauksen korkeatasoista ammattikorkeakouluopetusta sekä englanninkielisessä koulutusohjelmassa Degree Programme in Social Service. Diakin erityistehtävänä on olla heikoimmassa asemassa olevien auttamisen asiantuntija, kouluttaa moniosaajia yhteiskunnan ja kirkon palvelukseen sekä toimia alansa kansainvälisenä kehittäjänä. Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on yksityinen, valtakunnallinen hyvinvointialan ammattikorkeakoulu. Koulutusta järjestetään pääkaupunkiseudulla, Pieksämäellä, Porissa, Oulussa ja Turussa. Diak tarjoaa työelämälle koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita. Opiskelijoita Diakissa on noin 2900 ja päätoimisia työntekijöitä noin 245.