Valtioneuvosto uusi Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n toimiluvan

Valtioneuvosto on päättänyt tänään 12.12.2013 ammattikorkeakoulujen toimiluvista. Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n toimilupa uusittiin.

-          Toimilupaprosessi on ollut merkittävä kaikkien toimintojen ja talouden läpivalaisu, mutta jo ennen toimilupapäätöstä olimme päättäneet aloittaa tulevaisuutta luotaavan meitä uuteen valmistavan strategiatyöskentelyn, kertoo Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Holmström.

Toimintaympäristö koko yhteiskunnassa ja kirkossa on nyt suuressa muutoksessa. Niihin ei vanhoilla eväillä vastata.

Kaikille anojille myönnettiin toimiluvat, mutta ministeriö ja useat ylläpitäjät kävivät keskusteluja taloudellisista toimintaedellytyksistä. Diakonia-ammattikorkeakoulu korjasi taloutensa jo ennen toimilupaprosessia ennakoiden tulevan kehityksen. Diakin taloudenhoitokykyyn luotettiin eikä lisäneuvotteluja tarvittu.

Diakin koulutusvastuisiin ei muutoksia

Useiden ammattikorkeakoulujen koulutusvastuissa tapahtuu muutoksia, mutta Diakin kohdalla ne säilyvät ennallaan.

Ammattikorkeakoulujen toimipistepaikkakuntien määrä edelleen vähenee. Diak oli jo aiemmin tehnyt päätöksen Järvenpään, Kauniaisten ja Helsingin toimintojen yhdistämisestä tulevalle yhteiselle kampukselle Kalasatamaan. Diakonia-ammattikorkeakoulun valtakunnallista rakennetta ei kyseenalaistettu. Diakille ei myöskään annettu mitään kehittämisvelvoitteita koulutusvastuiden suhteen.

-          Meille tärkeä strateginen kysymys on koko valtakunnan palveleminen niin, että työvoimatarpeeseen vastataan etelästä pohjoiseen ja idästä länteen, sanoo Diakonia-ammattikorkeakoulun rehtori Jorma Niemelä.

-          Tulevassa strategiatyössä olemme päättäneet yhdessä omistajatahojemme kanssa paneutua myös siihen, miten pienenä ammattikorkeakouluna voimme vaikuttaa aluekehitykseen näin monella alueella, Niemelä jatkaa.

Haasteena yhteiskunnan muutokset ja uusi rahoitusjärjestelmä

Puheenjohtaja Holmström ja rehtori Niemelä näkevät tulevaisuudessa kaksi erityisen suurta haastetta. Toinen liittyy yhteiskunnan nopeaan muutokseen ja Diakin kykyyn reagoida siihen ammattikorkeakouluna. Toinen liittyy uuteen rahoitusjärjestelmään.

-          Olemme nykytuloksillamme alussa voittajien puolella uudessa rahoitusjärjestelmässä. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti ja dramaattisesti, kun suuretkin ammattikorkeakoulut parantavat prosessejaan. Kun kyseessä on nollasummapeli, on meidänkin koko ajan parannettava tuloksellisuuttamme, sanoo Jorma Niemelä.

Niemelän mukaan Diakin johto ja koko henkilökunta on hyvin sitoutunutta sujuvoittamaan opintopolkuja ja tehostamaan toimintaa.

-          Meillä on ainutlaatuinen tehtävä ja vahva, määrätietoinen tahto toteuttaa sitä koko valtakunnassa. Yhdessä kyvykkään henkilöstön ja motivoituneiden opiskelijoiden kanssa se on menestyksemme perusta, sanoo Holmström.

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Toimipisteet: Helsinki, Järvenpää, Kauniainen, Pieksämäki, Pori, Turku ja Oulu

Tutkinnot:

Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto

  • tulkki (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

  • sairaanhoitaja (AMK)
  • terveydenhoitaja (AMK)
  • sosionomi (AMK)

Humanistisen alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • tulkki (ylempi AMK)

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • sairaanhoitaja (ylempi AMK)
  • terveydenhoitaja (ylempi AMK)
  • sosionomi (ylempi AMK)

Talousarvio 2014: 26,4 M€

Henkilöstöä: 230

Opiskelijoita: 2852

Lisätiedot: puheenjohtaja Olli Holmström, puh. 050 4836 313 ja rehtori-toimitusjohtaja Jorma Niemelä, puh. 0400 200 760

Diakonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysalan, kirkon alan sekä viittomakieli- ja tulkkausalan ammattilaisia. Diak toimii pääkaupunkiseudulla, Turussa, Porissa, Oulussa ja Pieksämäellä.

Yrityksestä

Diak järjestää sosiaalialan, hoitotyön ja tulkkauksen korkeatasoista ammattikorkeakouluopetusta sekä englanninkielisessä koulutusohjelmassa Degree Programme in Social Service. Diakin erityistehtävänä on olla heikoimmassa asemassa olevien auttamisen asiantuntija, kouluttaa moniosaajia yhteiskunnan ja kirkon palvelukseen sekä toimia alansa kansainvälisenä kehittäjänä. Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on yksityinen, valtakunnallinen hyvinvointialan ammattikorkeakoulu. Koulutusta järjestetään pääkaupunkiseudulla, Pieksämäellä, Porissa, Oulussa ja Turussa. Diak tarjoaa työelämälle koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita. Opiskelijoita Diakissa on noin 2900 ja päätoimisia työntekijöitä noin 245.

Multimedia

Multimedia