Caruna valitsi Digian integraatiokumppaniksi

Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys. Irtauduttuaan vuonna 2014 Fortumista Caruna uusii järjestelmäympäristönsä, ja integraatioilla on keskeinen rooli uudistuksessa. Caruna etsi muutosvaiheeseen kumppania, jonka avulla siirtymä tapahtuisi mahdollisimman sujuvasti.

Nopearytmisessä muutosvaiheessa tiedon hallinta ja järjestelmien hallittu siirto ovat kriittisiä tekijöitä. Carunan tavoitteena on siirtää sovellukset Carunan IT-ympäristöön vuoden loppuun mennessä. Carunalle oli siis tärkeää löytää kumppani, joka pystyy tarjoamaan kokonaisvaltaista tukea halki kiivastahtisen projektin ja tarjoamaan sen jälkeen ylläpito- ja kehityspalveluita.

Carunan kilpailutuksen kriteerit olivat kyvykkyys kehitysprojektien läpivientiin, tuki- ja ylläpitopalveluiden kuvaus sekä tekijöiden osaaminen, jota vertailtiin haastatteluilla. Digian projekti sekä tuki- ja ylläpitopalvelujen järjestäminen arvioitiin 15 toimittajan joukosta parhaiten suunnitelluksi ja Carunan vaatimuksiin soveltuvimmaksi.

IT-johtaja Heikki Linnanen Carunalta sanoo uskovansa, että selkeät, tuotteistetut integraatiopalvelut helpottavat liiketoiminnan muutosvaiheen läpivientiä. Carunalla pidettiin tärkeänä myös sitä, että Digia on suomalainen kumppani, jonka tekijät ovat lähellä.

”Esimerkiksi Digian Integraation asiantuntijakeskuksen kautta kaikki integraation kehitys- ja ylläpitopalvelut ovat saatavilla yhden kontaktipisteen kautta. Digian integraatioratkaisuilla on erinomaiset referenssit, ja käytännössä koetellut tuotteet vakuuttivat meidät luotettavuudesta vaativissa toteutuksissa”, Heikki Linnanen Carunalta sanoo.

”Tavoitteemme on ollut pitkäjänteisesti tuotteistaa palveluita ja sitä kautta tarjota asiakkaillemme selkeitä, helposti hahmotettavia ratkaisuja. Carunan luottamus on hyvä osoitus siitä, että olemme oikealla tiellä”, integraatiopalvelujen johtaja Teemu O. Virtanen Digialta sanoo.

Lisätietoja:

Heikki Linnanen
Head of Projects, IT and Sustainability
Caruna
p. 040 538 8467

Teemu O. Virtanen
Johtaja, integraatioratkaisut ja -palvelut
Digia Oyj
p. 040 849 1159

Mika Immo
Myyntijohtaja, kauppa ja teollisuus
Digia Oyj
p. 040 767 5262

Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa alansa johtavia toimijoita palveluiden kehittämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja tiedon hyödyntämisessä kotona ja kansainvälisesti. Kehitystämme ohjaa ihmisten muuttuva arki. Digia toimii noin tuhannen osaajan voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Kiinassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä (DIG1V). www.digia.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme yli 870 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 86,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna NASDAQ Helsingissä (DIGIA).

Tilaa

Liitteet & linkit

Lainaukset

Digian integraatioratkaisuilla on erinomaiset referenssit, ja käytännössä koetellut tuotteet vakuuttivat meidät luotettavuudesta vaativissa toteutuksissa.
Heikki Linnanen, Caruna