Digia mukana hyvinvointipalvelujen uudistamisessa sähköisellä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmällä

Espoo, Kouvola, Oulu, Tampere ja Turku ovat ryhtyneet yhteistyöhön mahdollistaakseen edistyksellisen sähköisen asioinnin hoiva-alan ostopalveluissa ja niihin liittyvien palvelusetelien käytössä.

Tähän saakka palvelusetelit ovat olleet manuaalisesti työstettäviä maksusitoumuksia, joiden käsittely on työlästä ja aikaa vievää. Digia Oyj:n toimittama sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä otetaan vaiheittain käyttöön vuoden 2014 keväästä alkaen. Se automatisoi monia työvaiheita ja mahdollistaa merkittävän tuottavuuden lisäyksen, tuoden joidenkin arvioiden mukaan jopa 12 henkilötyövuoden säästöt jo vuonna 2015.

”Yhdessä tekemisen kustannushyödyt ja toimintamallin monistettavuuden edut saivat Espoon lähtemään yhteistyöprojektiin. Kunnat käyttävät jo tälläkin hetkellä lapsiltamme ja lapsenlapsiltamme lainattua rahaa hyvinvointipalveluidensa rahoittamiseen. On selvää, että sektorilla tarvitaan isoja, systeemisiä uudistuksia. Tämä hanke on yksi niistä”, sanoo Espoon perusturvajohtaja Juha Metso.

”Julkisia palveluja tai julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevia yksityisiä palveluja tulee käyttämään yhä suurempi joukko kansalaisia. Samanaikaisesti kustannus- ja tehostamispaineet ovat vaativat. Me Digiassa toteutamme sähköisen asioinnin ratkaisut kokonaispalveluna hyödyntäen vahvasti myös avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Näin pystymme tuottamaan asiakkaillemme kustannustehokkaita järjestelmiä, jotka näkyvät loppukäyttäjille helppokäyttöisinä palveluina”, sanoo julkishallinnon toimialajohtaja Sami Rantanen Digialta.

Kuntien omistama Kuntien Tiera Oy vastaa ratkaisun valtakunnallisesta levittämisestä omiin jäsenkuntiinsa. Hankkeen osarahoittajina toimivat valtiovarainministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

---

Mikä palveluseteli?

Palvelusetelin toimintaperiaatteena on lisätä kansalaisten mahdollisuuksia valita julkisten palveluntarjoajien lisäksi laadukkaiden yksityisten palveluntuottajien joukosta omia tai omaistensa tarpeita parhaiten palveleva taho. Lisäksi palvelusetelin toivotaan edistävän hoiva-alan yrittäjyyttä ja monipuolistavan palveluntarjontaa. Palveluseteliä voidaan hyödyntää esimerkiksi palveluasumisessa, suun terveydenhuollon palveluissa tai päivähoidon palveluissa. Sähköisen järjestelmän myötä palvelun toimintamalli uudistuu ja virtaviivaistuu. Tutustu uuteen toimintamalliin osoitteessa http://parastapalvelua.fi/fi

Lisätietoja:

Sami Rantanen
Toimialajohtaja, julkishallinto
Digia
+358 40 772 2920

Digian logo: http://www.digia.com/fi/Yritys/Lehdisto/Kuvia/


Digia lyhyesti

Digia on suomalainen ohjelmistoratkaisu- ja palveluyhtiö. Lähes 1000 huippuosaajaamme luovat oivaltavia ratkaisuja ja onnistumisia ihmisten, yritysten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Parannamme asiakkaidemme kilpailukykyä toimintaa tehostavien ja asiakaskokemusta parantavien monikanavaisten yritysratkaisujen avulla. Asiakkaamme luottavat oivaltaviin asiantuntijoihimme, syvään toimialaymmärrykseemme ja tunnetusti laajaan teknologiaosaamiseemme. Innovatiiviset tuotteemme ovat ihmisten saatavilla ympäri maailmaa. Toimitamme ict-ratkaisuja ja -palveluja eri toimialoille, joista keskeisiä ovat finanssi, julkishallinto, kauppa ja palvelut sekä telekommunikaatio. Digia toimii Suomessa, Venäjällä, Kiinassa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä (DIG1V). www.digia.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme yli 870 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 86,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna NASDAQ Helsingissä (DIGIA).

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Digia mukana hyvinvointipalvelujen uudistamisessa sähköisellä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmällä
Tweettaa

Lainaukset

”Julkisia palveluja tai julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevia yksityisiä palveluja tulee käyttämään yhä suurempi joukko kansalaisia. Samanaikaisesti kustannus- ja tehostamispaineet ovat vaativat. Me Digiassa toteutamme sähköisen asioinnin ratkaisut kokonaispalveluna hyödyntäen vahvasti myös avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Näin pystymme tuottamaan asiakkaillemme kustannustehokkaita järjestelmiä, jotka näkyvät loppukäyttäjille helppokäyttöisinä palveluina.
Sami Rantanen, toimialajohtaja, Julkishallinto