Digia uudistaa PAMin toiminnanohjausjärjestelmän

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Digia ovat solmineet sopimuksen järjestelmäuudistuksesta. Uudistuksessa modernisoidaan PAMin yli 230 000 jäsentä palvelevaa jäsentietojärjestelmää.

Toteutus moderniin kolmikerrosarkkitehtuuriin

Järjestelmäuudistuksessa on kyse sekä toimintamallien että teknologia-arkkitehtuurin modernisoinnista. Uudistuksessa haetaan tehokkuutta järjestelmän automaatioastetta nostamalla ja liitettävyyttä parantamalla. Kehitystyön tavoitteena on tehostaa PAMin jäsenpalvelua sekä mahdollistaa useiden järjestelmien suoraviivainen kytkeminen toisiinsa.

-          Toteutuksessa käytetään moderneja, laajalti käytössä olevia teknologioita ja standardeja sekä open source -komponentteja. Järjestelmä rakennetaan siten, että se on muokattavissa eri tarpeisiin sekä mahdollistaa avoimen liitettävyyden sidosryhmien välille ja muihin ulkoisiin järjestelmiin saumattomilla integraatioilla, kertoo Digialla hankkeesta vastaava järjestöliiketoiminnan johtaja Jari Hakulinen.

Nopealla syklillä suunnittelupöydältä toteutukseen

Uudistus toteutetaan ketterin menetelmin tiiviissä yhteistyössä. Hanke käynnistyy syksyllä 2015, ja tuotantoon järjestelmä viedään vaiheittain.

-          Ketterät menetelmät mahdollistavat, että järjestelmän loppukäyttäjät pääsevät nopeasti näkemään mitä on rakentumassa ja suuntaamaan toteutusta. Näin varmistetaan, että lopputulos vastaa kaikilta osin sekä tämän päivän että tulevaisuuden muuttuvia tarpeita, Hakulinen toteaa.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAMiin kuuluu noin 230 000 jäsentä. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla. PAM neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla.

Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa alansa johtavia toimijoita palveluiden kehittämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja tiedon hyödyntämisessä kotona ja kansainvälisesti. Kehitystämme ohjaa ihmisten muuttuva arki. Digia toimii noin tuhannen osaajansa voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Kiinassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 97,4 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä (DIG1V).

Lisätietoja:

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Tarja Rönkkö, tietohallintopäällikkö
Puh. 050 555 0842
tarja.ronkko (at) pam.fi

Digia Oyj
Jari Hakulinen, johtaja, järjestöliiketoiminta
Puh. 040 709 2529

jari.hakulinen (at) digia.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme yli 870 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 86,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna NASDAQ Helsingissä (DIGIA).

Tilaa

Liitteet & linkit