Digitaalinen tuotetieto vauhdittaa palveluliiketoiminnan kasvua rakentamisessa

Rakennustiedon yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden kanssa kehittämä RT-tuotetietokanta mahdollistaa rakennushankkeiden valtavan tuotetietomäärän digitaalisen hallinnan ja koko palveluketjun toiminnan tehostamisen, mutta myös rakentamisen perinteisen arvoketjun ohittavien täysin uusien palveluiden kehittämisen. Tuotetiedon hallinnan digitalisoimisen on laskettu vähentävän rakentamisen kustannuksia yli sadalla miljoonalla eurolla vuosittain. Digia on ollut rakennusalan eri osapuolten yhteisen tuotetietokannan ja palveluiden järjestelmätoimittajana ja asiantuntijana.

”Rakennusalan kaksi keskeistä muutosvoimaa ovat muun teollisuuden tavoin tällä hetkellä digitalisaatio ja palveluliiketoiminnan kasvu. Se miten hyvin ohjelmistot kykenevät käsittelemään ja jakamaan tietoa helpottaa myös verkottuneen palveluliiketoiminnan kehittämistä yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Yhteisesti käytettävään tuotetietokantaan tallennetun standardisoidun, helposti haettavan ja ajan tasalla olevan tuotetiedon avulla voidaan edistää palveluliiketoiminnan kasvua rakennusalalla merkittävästi”, sanoo liiketoimintajohtaja Timo Halima Digia Oyj:stä.

Digia on toimittanut Rakennustiedolle RT-tuotetietokannan ja muiden uusien palveluiden tiedonhallinnan järjestelmät ja toiminut asiantuntijana tiedonhallinnan kehittämisessä.

”Määrältään valtavaksi kasvanut rakentamisen tuotetieto on nykyisin niin hajallaan erilaisissa yritysten keskenään yhteen sopimattomissa tietojärjestelmissä ja verkkosivuilla, että hankkeen osapuolten eri vaiheissa tarvitsemien tuotetietojen kokoaminen ja lähettäminen on hyvin työlästä. Yhteen paikkaan keskitetty ja standardisoidussa muodossa oleva tuotetieto mahdollistaa toiminnan tehostamisen ja laadunhallinnan paranemisen koko ketjussa suunnittelusta rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tärkeää on, että tieto on aina ajan tasalla ja eri osapuolten kulloinkin tarvitsemat tiedot ovat reaaliaikaisesti saatavilla tietokannasta”, toteaa Rakennustieto Oy:n tuotetiedosta ja sopimusasiakirjoista vastaava liiketoimintajohtaja Kimmo Lehtonen.

Digitalisaatiolla rikastettu tieto virtaamaan arvoketjussa

Rakentaminen on jo perusluonteeltaan verkottunutta palveluliiketoimintaa, ja suurimmissa Länsimetron tai ydinvoimalan kaltaisissa hankkeissa on valtava määrä eri osapuolia. Timo Halima korostaa, että tiedonhallinnan tehostaminen mahdollistaa myös uudenlaisten palveluiden ja palveluketjujen kehittämisen, jotka eivät ole sidottuja perinteiseen perättäiseen järjestykseen rakentamisen ketjussa, vaan voivat synnyttää täysin uusia arvoketjuja.

”Kun työnjako muuttuu, tuotetiedon ja muun informaation saatavuus tulee entistä tärkeämmäksi. Reaaliajassa oleva tietokantapohjainen digitaalinen tuotetieto nopeuttaa tiedonkulkua, tehostaa kaikkia prosesseja ja palveluketjuja sekä helpottaa kokonaisuuden hallintaa parantaen siten myös toiminnan, lopputuotteen ja palveluiden laatua. Paremman tiedonhallinnan avulla monia toimintoja voidaan automatisoida, eikä esimerkiksi markkinointiaineistoa tarvitse muokata manuaalisesti eri kanaviin”, Halima sanoo.

Liiketoimintaprosessien uudistuessa reaaliaikaisen ajan tasalla olevan tuotetiedon ja muun informaation merkitys nousee yhä tärkeämmäksi.

”Rakennusteollisuus on Suomessa hyvin kehittynyttä ja ammattimaista, mutta rakennushankkeissa tarvittava tieto on hyvin hajanaista. Tietoja kootaan, muokataan ja lähetetään rakentamisen osapuolten välillä, ja samaa työtä tehdään turhaan ja tehottomasti moneen kertaan. Suuri osa tiedosta on myös pelkästään ihmisillä olevaa kokemusperäistä hiljaista tietoa siitä, miten he eri vaiheissa toimivat ja miten rakennushanke etenee. Yhteisesti käytettävään tietokantaan tallennettu tieto mahdollistaa sen, että tiedot tallennetaan vain kerran ja niitä voidaan hyödyntää pitkälle automaattisesti erilaisissa tietotarpeissa ja kanavissa. Digitaalinen tiedonhallinta mahdollistaa tiedon jalostamisen ja rikastamisen, jolloin kaikkea ei tarvitse enää opetella kantapään kautta”, Halima jatkaa.

Tuotetiedot sujuvasti myös tietomalleihin

Rakennustiedon, rakennusteollisuuden, materiaalivalmistajien ja kaupan yhteisessä TEHO-hankkeessa Rakennustietosäätiön sateenvarjon alla luotu RT-tuotetietokanta sekä tietokantaa hyödyntävä sähköinen palvelu, RT urakoitsijan tuotetieto ovat merkittäviä askelia rakentamisen digitalisaatiossa. Digitaalinen RT-tuotetietokanta luo myös edellytyksiä alan sähköisen kaupankäynnin kehittämiselle.

Koko alan kannalta merkittävä kehitysaskel on myös rakennustuotenumeron käyttöönotto, jonka avulla tuotetiedot voidaan kohdentaa esimerkiksi tietomalleissa yksilöidysti. Kun tuotteet julkaistaan RT-tuotetietokannassa, luodaan tuotteille ja artikkeleille rakennustuotenumerot.

”Tämä rakennustuotenumeron sisältämä digitaalinen tuotetieto täydentää rakennuksen BIM-tietomallia (Building Information Model) yksilöidyillä tuotetiedoilla. Ilman yksilöityä tuotetietoa tietomalli on käytännössä pelkkä 3D-piirustusmalli rakennuksesta. Digitaalinen tuotetieto on käytännössä BIM:ssä yksi keskeinen osa I:tä eli informaatiota”, Kimmo Lehtonen sanoo.

Lisätietoja:

Timo Halima, liiketoimintajohtaja, Digia Oyj, 040 7028 800

Rakennustieto

Rakennustieto on rakennusalan täyden palvelun tieto- ja mediatalo. Rakennustieto-yhteisö muodostuu Rakennustietosäätiö RTS sr:stä ja Rakennustieto Oy:stä. Edistämme hyvää rakennustapaa toimimalla talonrakentamisen, talotekniikan, kiinteistönpidon sekä infra-alan tiedon tuottajana ja välittäjänä suunnittelusta ylläpitoon asti. www.rakennustieto.fi

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme lähes 1000 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Digian jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 86,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna NASDAQ Helsingissä (DIGIA).

Avainsanat:

Yrityksestä

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme yli 870 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 86,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna NASDAQ Helsingissä (DIGIA).

Tilaa

Liitteet & linkit