Samlink ja SYSOPENDIGIA sijoitusohjelmistoja koskevaan yhteistyöhön

SYSOPENDIGIA Oyj Lehdistötiedote 5.6.2007

SYSOPENDIGIA ja Samlink ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on rakentaa yhteinen sijoitusohjelmistojen palvelukonsepti. Palvelukokonaisuus kattaa rahasto-, osake- ja arvo-osuustoiminnallisuudet sekä monipuoliset lisätoiminnot, kuten pörssikauppojen selvityksen sekä kattavan raportoinnin esimerkiksi varainhoitoon. Palvelut voidaan ottaa käyttöön osana Samlinkin peruspankkijärjestelmää tai erillisenä ASP-palveluna.

”Kattavat sijoituspalvelut ovat nykyaikaiselle finanssitoiminnalle erittäin tärkeitä. Siksi haluamme tarjota Samstock by SYSOPENDIGIA:an pohjautuvan sijoituspalvelualustan Samlinkin nykyisille ja tuleville asiakkaille. Uusi palvelukokonaisuus on huoleton ratkaisu asiakkaillemme, sanoo toimitusjohtaja Heikki Sirve Samlinkista. Asiakas voi ottaa käyttöön Samstock -ohjelmistoratkaisun kokonaispalveluna, jolloin ohjelmiston kehittäminen ja infrastruktuuripalvelut ovat vastuullamme ja asiakkaamme voi keskittyä oman liiketoimintansa kehittämiseen”, hän jatkaa. ”Solmittu sopimus täydentää merkittävästi Samlinkin ASP-palvelukokonaisuutta”, hän toteaa lopuksi.

”Yhteistyö mahdollistaa lisäksi SYSOPENDIGIA:n finanssitoimialan ohjelmistojen tarjoamisen aikaisempaa laajemmalle asiakaskunnalle. Vakioidut ASP ratkaisut tarjoavat kustannustehokkaan tavan ottaa sijoitusliiketoimintaan tarvittavat ohjelmistot käyttöön esimerkiksi toimintansa aloittavissa yrityksissä”, toteaa johtaja Juha Leinonkoski SYSOPENDIGIA:sta.

Samassa yhteydessä osapuolet ovat sopineet, että Samlink-konserni korvaa nykyiset sijoitusjärjestelmänsä täysin uudella sijoituspalvelujen ohjelmistoalustalla, jonka toimittaa SYSOPENDIGIA. Järjestelmä perustuu finanssitoimialalle kehitettyyn Samstock by SYSOPENDIGIA -ratkaisuun.

Samlinkin ASP-palvelumalli takaa loppuasiakkaalle liiketoimintaa tukevat järjestelmät kustannustehokkaasti ja joustavasti. Osapuolet huolehtivat yhdessä palvelun kehittämisestä ja toimivuudesta. Lisäksi Samlink huolehtii loppuasiakkaan puolesta teknisestä palveluympäristöstä sekä tietoliikenneyhteyksistä ja SYSOPENDIGIA vastaa ASP-palveluna tarjottavasta Samstock by SYSOPENDIGIA-ohjelmistosta.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Heikki Sirve Samlinkista, puh. 050 5901 591 ja
Johtaja Juha Leinonkoski SYSOPENDIGIA:sta, puh. 040 842 2810.

Samlink-konserni kehittää ja integroi finanssialan IT-palveluja sekä tarjoaa niitä asiakkailleen ASP-palveluna. Samlink tukee myös asiakkaidensa liiketoimintaa tarjoamalla tietoteknisiä palveluja tukevia lisäarvopalveluita. Toimintavarmat ja turvalliset IT-järjestelmät ovat nykyaikaisen finanssitoiminnan edellytys. Monipuolisista järjestelmistä hyötyvät asiakkaamme ja heidän asiakkaansa.
Lisätietoja osoitteessa: www.samlink.fi


SYSOPENDIGIA Oyj on nykyaikainen ja ketterä ohjelmistoyhtiö, joka toimittaa ja toteuttaa asiakkaidensa kilpailukykyä parantavia ICT-tuotteita, -palveluja ja -teknologioita – ratkaisuja muuttuvan maailman tarpeisiin. Yhtiön kotipaikka on Suomi ja se toimii kansainvälisesti yli 1 100 ammattilaisen voimin. SYSOPENDIGIA on listattu pohjoismaisessa pörssissä.
Lisätietoja osoitteessa: www.sysopendigia.fi

Yrityksestä

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme yli 870 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 86,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna NASDAQ Helsingissä (DIGIA).

Tilaa