SysOpen Digia vahvistaa hallitustaan kansainvälisen liiketoiminnan ja tuoteliiketoiminnan osaamisella

SysOpen Digia Oyj Lehdistötiedote 8.2.2007


SysOpen Digian keskeiset osakkeenomistajat ehdottavat 28. helmikuuta kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin Martti Mehtälä ja Eero Makkonen. Vanhoina jäseninä hallituksessa jatkaisivat ehdotuksen mukaan Pekka Sivonen, Kari Karvinen, Mikko Terho, Pertti Kyttälä ja Matti Mujunen.

”Yhtiön tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2010 mennessä nykyistä selkeästi merkittävämpi asema tietojärjestelmätoimittajana ja yritysten ulkoistuskumppanina Suomessa sekä laajentaa kotimarkkinansa kattamaan Pohjois-Eurooppa”, sanoo SysOpen Digian hallituksen puheenjohtaja Pekka Sivonen.

”Valituilla liiketoiminta-alueilla SysOpen Digian toiminta on jo nyt globaalia. Strategisen tarkastelujakson aikana yhtiömme tavoitteena on edelleen vahvistaa tarjontaansa yritysten mobiili- ja reaali-aikaisten tietojärjestelmien alueella. Uudet hallituksen jäsenet tuovat meille aimo annoksen kansainvälisen liiketoiminnan ja tuoteliiketoiminnan kokemusta, mikä on erittäin arvokasta strategiamme toteutuksen kannalta.”

Diplomi-insinööri Martti Mehtälä, s. 1957, on toiminut Microsoft Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 1995 alkaen. Aiemmin hän on toiminut myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä Nokia Datassa, ICL Data Oy:ssä, Dava Oy:n toimitusjohtajana ja mm. Computervision Inc.:in maajohtajana. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus tietotekniikan soveltamisesta sekä myynnistä ja markkinoinnista eri toimialoilla sekä laaja kokemus yhteistyöstä Suomen laajimman tietotekniikan kumppaniverkoston sekä lukuisten ulkomaisten kumppaneiden kanssa toimimisesta.

Martti Mehtälä on ollut myös liikenneministeriön asettaman tietoturvallisuusasiain neuvottelukunnan jäsen sekä puolustustaloudellisen suunnittelukunnan jäsen. Microsoft Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä hän on ilmoittanut luopuvansa kesällä 2007.

Insinööri Eero Makkonen, s. 1946, on suomalaisen rakennusteollisuuden kokeneimpia ja arvostetuimpia yritysjohtajia. Hän on toiminut Insinöörirakentajat Oy:n, Haka Oy:n ja Skanskan toimitusjohtajana ja viimeksi hallituksen puheenjohtajana. Hänen luottamustoimiinsa ovat kuuluneet moninaiset tehtävät Rakennusteollisuuden keskusliitossa, Eläkevakuutus Ilmarisen hallintoneuvoston jäsenenä, Savonlinnan Oopperajuhlien valtuustossa ja Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliitossa.

Hallitusammattilaisena Eero Makkonen toimii Hansastroi Oy:n ja Vicus Capital Advisors Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä hallituksen jäsenenä Tulikivi Oyj:ssä ja Rapala VMC Oyj:ssä, jonka puheenjohtajana hän toimi vuosina 1999-2005.

Lisätietoja:
SysOpen Digian hallituksen puheenjohtaja Pekka Sivonen, +358-40-7593 601

SysOpen Digia Oyj
SysOpen Digia on nykyaikainen ja ketterä ohjelmistotalo, joka toimittaa ja toteuttaa asiakkaidensa kilpailukykyä parantavia ICT-tuotteita, -palveluja ja -teknologioita – ratkaisuja muuttuvan maailman tarpeisiin. Yhtiön kotipaikka on Suomi, ja se toimii kansainvälisesti yli 1100 ammattilaisen voimin. SysOpen Digia on listattu pohjoismaisessa pörssissä. Lisätietoja www.sysopendigia.fi

Yrityksestä

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme yli 870 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 86,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna NASDAQ Helsingissä (DIGIA).

Tilaa