DIGILE ja Eera ryhtyvät automatisoimaan rutiininomaista tietotyötä

Suomeen suunnitteilla ohjelmistorobotiikan innovaatiokeskus

Tiedotusvälineille 14.4.2015

Internet-talouden osaamista kasvattava DIGILE sekä liikkeenjohdon konsulttiyritys Eera ryhtyvät tutkimaan ja kehittämään ohjelmistorobotiikan hyödyntämistä rutiininomaisissa tietotyön tehtävissä yhdessä asiakkaittensa ja kumppaniensa kanssa.

Yritykset aikovat myös perustaa Suomeen innovaatiokeskuksen, jonka avulla tuetaan tietotyön automatisointia (knowledge work automation) sekä ohjelmistorobotiikkaan perustuvien tuottavuusstrategioiden hyödyntämistä yksityisissä ja julkisissa yrityksissä. Tavoitteena on, että ohjelmistorobottien suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta muodostuu uusi ja taloudellisesti merkittävä liiketoiminta-alue.

“Vahva suomalainen osaaminen mobiili- ja ohjelmistotekniikassa, teollisuusautomaatiossa sekä peliteollisuudessa muodostaa hyvän pohjan ohjelmistorobotiikan kehittämiselle ja soveltamiselle”, Eeran hallituksen puheenjohtaja Martti Malmivirta toteaa. “Me uskomme, että ohjelmistorobotiikan taloudellinen ja ajatusmalleja muuttava vaikutus voi olla samaa luokkaa kuin Linuxilla oli omana aikanaan.”

“Suomen kannalta on tärkeää, että toimimme nopeasti ja teemme ohjelmistorobotiikan osaamisesta kilpailuedun suomalaisille yrityksille”, DIGILEn toimitusjohtaja  Reijo Paajanen toteaa. “Robotiikka vaikuttaa yrityksiin ja yhteiskuntaan monella tavalla ja useilla eri tasoilla. Me haluamme varmistaa, että Suomesta tulee yhteiskunnan kestävän muutoksen mallimaa tällä alueella.”

DIGILEn ja Eeran yhteisenä tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä Suomi on Euroopan johtava maa ohjelmistorobotiikan kehittäjänä ja hyödyntäjänä. Onnistuminen edellyttää tietojen ja taitojen yhdistämistä useilla eri alueilla, kuten ohjelmistojen ja palveluiden kehittämisessä, palveluarkkitehtuurin luomisessa, teknisessä osaamisessa (työkalut, prosessit ja teknologiat) sekä syvällisessä liiketoimintaprosessien ymmärtämisessä.

Ensimmäisessä vaiheessa DIGILEn ja Eeran yhteinen ohjelma keskittyy ennalta valittuihin teollisiin toimialoihin. Näitä ovat valtiollisen ja kunnallisen sektorin lisäksi puhdas teknologia, taloushallinnon palvelut, terveydenhoito ja koulutus.

Ohjelmistorobotilla (Robotic Process Automation, RPA) tarkoitetaan ohjelmaa, joka jäljittelee ihmisen tapaa käyttää tietokonetta toistoa ja rutiineja sisältävissä työtehtävissä. Ohjelmistorobotti toimii käyttäjän roolissa. Se oppii ihmisen toimintaa seuraamalla ja virhetilanteen kohdatessaan se toimii sille annettujen sääntöjen mukaisesti. Tietotyön automatisointia pidetään eräänä lähivuosien merkittävimmistä murroksista ja ohjelmistorobotiikan avulla sitä voidaan edistää ja nopeuttaa. Etlan tuoreen tutkimuksen mukaan automaation avulla voitaisiin korvata jopa 36 % suomalaisten työpanoksesta, jolloin ihmiset voisivat rutiinien sijaan keskittyä mielekkäämpiin työtehtäviin.

Lisätietoja:

Mika Vainio-Mattila, Executive Consultant
Eera Oy
puh. +358 40 752 0617
sähköposti: mika.vainio-mattila@eera.fi

Risto Lehtinen
Ohjelmapäällikkö
DIGILE Oy
puh. +358 50 555 3900
sähköposti: risto.lehtinen@digile.fi 

DIGILE Oy kehittää internet-talouden osaamista ja työkaluja luodakseen uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja hyvinvointia suomalaiseen yhteiskuntaan. Voittoa tavoittelematon DIGILE koordinoi yritysvetoisia tutkimusohjelmia, vauhdittaa digitaalisten palveluiden kehitystä, luo liiketoimintaekosysteemejä ja avaa kanavia Kiinaan ja muille kansainvälisille markkinoille. Vuonna 2008 perustetulla DIGILEllä on SHOK-status, eli se toimii strategisen huippuosaamisen keskittymänä. Sen omistaa yli 40 erikokoista yritystä, yliopistoa ja julkisyhteisöä. www.digile.fi

Eera Oy on suomalainen pioneeriyhtiö, jonka juuret ovat liikkeenjohdon konsultoinnissa. Eeralla on vahvat näytöt verkostohankkeista, joissa yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja viranomaiset ovat yhteistyössä Eeran johdolla luoneet uusia liiketoiminnan ekosysteemejä. Eera hyödyntää laajaa asiantuntijoista ja tutkimuslaitoksista koostuvaa yhteistyöverkostoa syventääkseen ymmärrystään asiakkaidensa liiketoiminnasta ja uusista ratkaisualueista. www.eera.fi

Avainsanat: