DIGILEn tutkimusohjelmat keräävät vuonna 2014 yli 58 miljoonan euron investoinnit

DIGILE Oy:n digitaalisiin palveluihin, tietovarantoihin, esineiden internetiin sekä digitaalisen liiketoiminnan työkaluihin keskittyvät tutkimusohjelmat jatkavat vuonna 2014 yhteensä yli 58 miljoonan euron budjetilla. Ohjelmien rahoitukseen osallistuvat yritykset, akateemiset toimijat sekä TEKES.

"DIGILEn ohjelmien vuosi vuodelta kasvavat budjetit osoittavat, että yritykset ja tutkimuslaitokset haluavat investoida Suomessa tehtävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. SHOK-toiminnassa on siis kyse myös Suomeen paljon kaivatuista investoinneista. DIGILEn ohjelmat ovat kumulatiivisesti keränneet jo 300 miljoonan euron rahoituksen, mikä on luonut kasvua ja työpaikkoja. Kasvu jatkuu ohjelmissa syntyneiden tulosten myötä", DIGILEn toimitusjohtaja Reijo Paajanen toteaa.

"Osaaminen on varanto siinä missä tieto- tai raaka-ainevarannotkin. Toisin kuin raaka-ainetta, uutta osaamista ja tietoa voidaan luoda lähes rajattomasti. Osaamista syntyy, kun keskenään erilaiset toimijat löytävät yhteisen sävelen ja alkavat ponnistella kohti yhteistä päämäärää. Näin tapahtuu ohjelmissamme", hän jatkaa.

Digital Services -ohjelma toimii noin 11,7 miljoonan euron budjetilla. Ohjelmassa luodaan ja otetaan käyttöön erilaisia digitaalisia palveluita, etenkin sellaisilla toimialoilla, jotka eivät tähän mennessä ole juurikaan hyödyntäneet digitaalisia palveluita. Ohjelman neljä pääteemaa ovat pienten ja keskisuurten yritysten, opetuksen ja koulutuksen, terveyden ja hyvinvoinnin sekä finanssialan digitaaliset palvelut. Ohjelman veturiyrityksenä toimii Nokia.

Data to Intelligence -ohjelman budjetti on 11,8 miljoonaa euroa. Ohjelmassa jalostetaan organisaatioiden ja käyttäjäkeskeisten kehitystavoitteiden kautta älykkäitä menetelmiä ja työkaluja, joilla hyödynnetään monipuolisesti tietovarantoja. Menetelmien avulla voidaan luoda innovatiivisia liiketoimintamalleja ja palveluita, joilla saadaan mitattavia hyötyjä eri sidosryhmille. Ohjelmaa vetää Tieto.

Internet of Things -ohjelman budjetti vuodelle 2014 on noin 13,9 miljoonaa euroa. Ohjelma tutkii esineiden internetiä eli keskenään kommunikoivien laitteiden ja esineiden verkkoa. Tämän verkon päälle voidaan rakentaa palveluita esimerkiksi kaupunkien energiankulutuksen hallintaan. Yksittäisiä Internet of Things -sovelluksia on jo kehitetty, mutta alan maailmanlaajuinen ekosysteemi on vasta muotoutumassa ja Suomi on ottamassa alalla johtavaa asemaa. Internet of Things -ohjelman veturiyrityksenä toimii Ericsson.

Tammikuussa aloittanut Need for Speed on DIGILEn kaikkien aikojen suurin ohjelma. Budjetti tälle vuodelle on 20,6 miljoonaa euroa. Ohjelma keskittyy tutkimaan uusia digitaalisen talouden liiketoimintamalleja ja työtapoja ja sen tavoitteena on antaa yrityksille keinot nopeuttaa toimintaansa, esimerkiksi reagoimalla nopeammin asiakastarpeiden tai muiden markkinaolosuhteiden muutokseen. Ohjelman veturiyrityksenä toimii F-Secure.

Lisätietoja:

DIGILE Oy

toimitusjohtaja Reijo Paajanen

p. 050 1905

reijo.paajanen@digile.fi

DIGILE Oy on digitaalista liiketoimintaa kehittävä ja vauhdittava strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK). DIGILE luo tutkimuksen ja liiketoiminnan ekosysteemejä uuden osaamisen, liiketoiminnan ja työpaikkojen synnyttämiseksi. DIGILEn omistaa yli 40 erikokoista yritystä, yliopistoa ja julkisyhteisöä, joiden määrittelemät strategiset tutkimusalueet ohjaavat toimintaa. DIGILE kokoaa näiden alueiden hankkeita määrätietoisiksi tutkimusohjelmiksi, nostaa innovoinnin rimaa ja tavoitteita, vaikuttaa alan kansainvälisissä hankkeissa ja hakee toiminnalle vaikuttavuutta lisäävän kokonaisrahoituksen. DIGILE tunnettiin aiemmin nimellä TIVIT ja se keskittyi tieto- ja viestintäteollisuuden kehityshankkeisiin. Nimenmuutoksen taustalla oli toiminnan laajentaminen toimialasta riippumatta kaikkeen digitaaliseen liiketoimintaan. Lisätietoja: www.digile.fi.

Avainsanat: