DNA Oy -konserni – osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2008

DNA:LLE ALKUVUONNA 97 000 UUTTA MATKAVIESTINLIITTYMÄÄ

Yhteenveto ensimmäisestä vuosineljänneksestä

- DNA-konsernin tammi-maaliskuun tulos oli 26 miljoonaa euroa (1-3/2007: 8). Keskeisin syy 225 prosentin tulosparannukseen oli kiinteän liiketoiminnan parantunut tulos (1.7.2007 tapahtuneet liiketoimintasiirrot) sekä matkaviestinnän liikenne- ja liittymämäärän kasvu.
- Liikevaihto oli 157 miljoonaa euroa (1-3/2007: 98).
- Maaliskuun lopussa liittymiä oli DNA:n matkaviestinverkossa 1 415 000 (3/2007: 1 116 000, 12/2007: 1 318 000).
- Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto 24,9 euroa (1-3/2007: 27,5, 10-12/2007: 27,4).
- Matkaviestinliittymien vaihtuvuus 13,7 prosenttia (1-3/2007: 12,9, 10-12/2007: 12,3).
- DNA:n laajakaistaliittymämäärä oli maaliskuun lopussa 195 000 (12/2007: 195 000).
- Perinteisten puhelinliittymien määrä oli 248 000 (12/2007: 253 000).
- Kaapeli-tv-asiakkaita DNA:n jakelupiirissä olevissa verkoissa oli 259 000 (12/2007: 258 000).
- DNA:lla oli taloustutkimuksen huhtikuussa tekemän tutkimuksen mukaan tietoliikennekonserneista tyytyväisimmät asiakkaat.

HUOM: 1.7.2007 tapahtuneista kiinteän liiketoiminnan liiketoimintasiirroista johtuen vuoden 2007 ja 2008 luvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Konsernijohtaja Jan-Erik Frostdahl:

”DNA:n tuloskehitys vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on ollut odotusten mukainen. Olemme edelleen kasvu-uralla ja 26 miljoonan euron tulos on erittäin hyvä.

Kiristynyt kilpailu varsinkin matkaviestinnässä on leikannut jonkin verran liikevaihdon kasvua. DNA on vastan-nut kilpailuun panostamalla jo ennestään erinomaisella tasolla olleeseen asiakaspalveluunsa sekä kasvattamalla 3G-verkkonsa peittoaluetta.

Taloustutkimuksen huhtikuussa tekemän selvityksen mukaan DNA:lla oli tietoliikennekonserneista selvästi tyytyväisimmät asiakkaat. Tulos on kannustava, koska olemme tehneet paljon töitä asiakaspalvelumme laadun ja nopeuden kehittämiseksi.

3G-verkkomme kattoi maaliskuussa jo 150 kuntaa ja vuoden loppuun mennessä 80 prosenttia suomalaisista on DNA:n 3G-verkon piirissä.

Lähiajan näkymissä ei ole olennaisia muutoksia ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Kilpailu matkaviestinmarkkinoilla säilyy kovana, mutta DNA aikoo edelleen kasvaa kannattavasti vuoden toisellakin neljänneksellä.

Kiinteän verkon liiketoiminnan integroiminen jatkui suunnitellusti. Taloudellinen tulos oli erinomainen, vaikka kaapeli-tv- ja laajakaistaliittymämäärissä oli vain pientä kasvua.”


DNA Oy
Hallitus


Lisätietoja:
konsernijohtaja Jan-Erik Frostdahl, DNA Oy, puh. 044 044 2001, jan-erik.frostdahl@dnaoy.fi
talous- ja hallintojohtaja Simo Mustila, DNA Oy, puh. 044 220 3300, simo.mustila@dnaoy.fi
viestintäjohtaja Vilhelmiina Wahlbeck, DNA Oy, puh. 044 040 1671, vilhelmiina.wahlbeck@dnaoy.fi


Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dnaoy.fi


Liite: DNA:n tammi-maaliskuun osavuosikatsaus

Yrityksestä

DNA on matkaviestinliiketoiminnassa nuori ja kasvava haastaja. Kiinteän verkon liiketoiminnassa sillä on liiketoimintasiirtojen kautta kokemus ja pitkä historia yli sadan vuoden takaa ja vankka alueellinen markkinajohtajuus monilla talousalueilla Suomessa.

Liitteet & linkit