Draka kaksinkertaisti tuloksensa 93 miljoonaan euroon

Kaapeliyhtiö Drakan liikevaihto vuonna 2007 kasvoi 2.816,2 miljoonaan euroon edellisvuoden 2.529,4 miljoonasta. Liiketulos ilman satunnaiseriä nousi 145,7 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 90,6 miljoonasta.

Nettotulos ilman satunnaiseriä oli 93,0 miljoonaa euroa. Kasvua verrattuna edellisvuoden 45,4 miljoonaan oli 105 %. Vuoden kokonaistulos rahoituserien ja verojen jälkeen oli 93,0 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 21,8 miljoonaa).

Konsernin molemmat ryhmät kasvoivat tasaisesti. Draka Cableteqin liikevaihto oli 2.180,0 miljoonaa euroa (1.936,2 miljoonaa 2006) ja operatiivinen tulos ilman satunnaiseriä 147,3 miljoonaa (99,6). Kasvu johtui erikoiskaapeleiden myynnin kasvusta sekä rakentamisen myönteisestä kehityksestä useimmissa Euroopan maissa.

Draka Comteqin liikevaihto oli 636,2 miljoonaa euroa (593,2) ja operatiivinen tulos 13,1 miljoonaa (5,5). Draka Comteq hyötyi erityisesti valokuitumarkkinoiden kaksinumeroisesta kasvusta.

Vuoden 2008 alussa Draka uudisti organisaatiotaan. Konserni jakautuu nyt kolmeen liiketoimintaryhmään: Energy & Infrastructure, Industry & Specialty ja Communications.

Alkaneena vuonna yhtiö odottaa maailmanlaajuisten kaapelimarkkinoiden volyymikasvun jatkuvan edelleen 2-3 %:n vauhtia. Pääasiallisten raaka-aineiden, kuparin, alumiinin ja muovien, hinta tullee edelleen vaihtelemaan. Vakaasti alkaneen vuoden perusteella Draka on varovaisen optimistinen vuoden 2008 suhteen, mikäli liiketoimintaolosuhteisiin ei tule odottamattomia muutoksia.

Draka Holding N.V. on maailman neljänneksi suurin kaapelialan konserni. Sillä on 68 tytäryhtiötä, jotka toimivat yhteensä 30 maassa. Draka-konsernin liikevaihto 2007 oli 2,8 miljardia euroa, ja sillä on palveluksessaan noin 9550 henkilöä.


Lisätietoja:
Englanninkielinen tiedote kokonaisuudessaan: www.draka.com
Draka Holding N.V: Director Investor Relations Michael Bosman, puh. +31 20 568 9805

Liitteet & linkit