Draka kasvoi kolmanneksen ja teki 21,8 miljoonan tuloksen

Drakan viime vuoden liikevaihto kasvoi 34,6 % edellisvuodesta 2.529,4 miljoonaan euroon. Noin 7 prosenttiyksikköä kasvusta johtui volyymien kasvusta yhtiön pienjännite-, erikois- ja tietoliikennekaapelitoimialoilla. Loppuosa kasvusta oli seurausta kuparin hinnan noususta, yritysjärjestelyistä ja valuuttojen muutoksista.

Tulos ennen satunnaiseriä nousi 90,6 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 37,6 miljoonasta. Nettotulos rahoituserien ja verojen jälkeen oli 21,8 M€, kun se oli vuotta aiemmin 4,4 M€. Satunnaiserät poislukien nettotulos oli nyt 45,4 M€ ja vuotta aiemmin 6,5 M€.

Maailmanlaajuinen kaapeleiden kysyntä kasvoi 4-5 % vuonna 2006, kun edellisvuoden kasvu oli 2,9 %. Viime vuoden kasvu jakautui tasan vuosipuoliskojen kesken ja suurinta se oli ns. kehittyvillä markkinoilla. Länsi-Euroopassa yllettiin 5 %:iin, mikä on parannusta edellisvuoden 3 %:iin verrattuna. Kysyntä kasvoi kaikilla tuotealueilla lukuun ottamatta kuparisia telekaapeleita, kuten vuotta aiemminkin.

Vuoden 2007 alkaessa maailmantalouden merkit olivat myönteiset. Maailman kaapelimarkkinoilta voi perustellusti odottaa volyymikasvua vuonna 2007. Oletettavissa on, että kasvu jää jonkin verran alle vuoden 2006 lukemien.

Tärkeiden raaka-aineiden kuten kuparin, alumiinin ja muovien hintojen heilahtelun oletetaan jatkuvan, minkä lisäksi hintapaine jatkuu useilla markkina-alueilla.

Draka pysyy vuoden 2007 osalta aiemmin ilmoittamassaan noin 90 M€ tulostavoitteessa ja uskoo saavuttavansa tänä vuonna myös muut asettamansa strategiset tavoitteet.


Draka Holding N.V. on maailman neljänneksi suurin kaapelialan konserni. Sillä on 67 tytäryhtiötä, jotka toimivat yhteensä 29 maassa. Draka-konsernin liikevaihto 2006 oli 2,5 miljardia euroa, ja sillä on palveluksessaan yli 9000 henkilöä.

Drakalla on Suomessa kaksi tytäryhtiötä: Draka NK Cables Oy ja Draka Comteq Finland Oy. Yhtiöillä on Suomessa palveluksessaan noin 500 henkilöä, kotimaan tuotantolaitokset Oulussa, pääkonttori Espoossa ja useita tytäryhtiöitä eri puolilla maailmaa. Drakan suomalaisyhtiöiden liikevaihto 2006 oli noin 250 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta yli puolet tuli kansainvälisistä toiminnoista.

Lisätietoja:
Draka Holding, IR Manager Michael Bosman, puh. +31 (0)20 56 89 805

Liitteet & linkit