Draka NK Cables markkinoimaan mm. kriisinhallintaan tarkoitettua liityntäverkkokonseptia

DCN Group TIEDOTE Kaakinen/ea 5.5.2004 Draka NK Cables markkinoimaan mm. kriisinhallintaan tarkoitettua liityntäverkkokonseptia Suomen Puolustusvoimat on luovuttanut Draka NK Cables Oy:lle oikeuden käyttää uuden kriisinhallintaan ja erikoistarpeisiin soveltuvan liityntäverkkokokonaisuuden kansainvälisessä markkinoinnissa tuotenimeä DCN *). Verkkokonsepti on ensimmäinen laatuaan maailmassa, ja se on jo herättänyt runsaasti kiinnostusta asiantuntijapiireissä. Draka NK Cables edustaa useiden asiantuntijayritysten muodostamaa ryhmää, DCN Groupia. DCN-tuotenimi liittyy Suomen Puolustusvoimissa kehitettyyn uuteen liityntäverkkokonseptiin, jonka prototyyppivaiheen osia on otettu käyttöön Kosovon kansainvälisen kriisinhallintajoukon johtamisjärjestelmässä vuoden 2003 keväällä. Tuotenimen luovuttaminen on seurausta Suomen Puolustusvoimien ja Draka NK Cablesin pitkään jatkuneesta, luottamuksellisesta yhteistoimintasuhteesta. Draka NK Cablesin toteuttamalla keskitetyllä DCN-markkinoinnilla tavoitellaan kriisinhallintaorganisaatioiden lisäksi sekä perinteisiä että uusia laajakaistaisten tiedonsiirtopalveluiden tarjoajia. Nämä saavat DCN:n avulla mahdollisuuden tuoda tietoliikennetekniikan nykyaikaiset puhe-, data- ja kuvansiirtopalvelut kaikkialle asiakkaiden toiveiden mukaisena DCN Groupiin kuuluvat Draka NK Cablesin lisäksi seuraavat yritykset: Eltel Networks, Fitelnet, Ascom, Nokian Metallirakenne, ECI Telecom sekä Ericsson. DCN-ohjausryhmässä on mukana myös Suomen Puolustusvoimien edustaja. *) DCN tulee sanoista Deployable Cots Network, ryhmiteltävä, kaupalliseen tiedonsiirtotekniikkaan perustuva liityntäverkko eli verkko, joka pystytään rakentamaan laajalle alueelle muutamissa tunneissa ja jolla pystytään yhdistämään eri tyyppisiä verkkoja olemassa olevaan kiinteään tietoliikenneverkkoon. Käyttökohteita ovat maanpuolustuksen ja kriisinhallinnan ohella esim. palo- ja pelastustoimen tarpeet tai suurehkojen tapahtumien vaatimat tiedonsiirtoyhteydet (kulttuuri- ja urheilutapahtumat). Lisätietoja: Draka NK Cables/DCN Group, markkinointipäällikkö, everstiluutnantti evp. Esa Kaakinen, puh. 010 566 3676, esa.kaakinen@drakankc.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/05/20040505BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/05/20040505BIT00540/wkr0002.pdf

Tilaa