Drakan Firetuf – palonkestoisten kaapeliperhe

Drakan Firetuf on sarja palonkestäviä halogeenittomia kaapeleita, joiden käyttökohteita ovat mm. palovaroitusjärjestelmät, merkki- ja turvavalaistukset, poistumistieopasteet, savukaasupuhaltimet ja vesipumput sekä savuluukkujen avaus ja ohjaus.

Teollisuudessa palonkestäviä kaapeleita käytetään mm. siellä, missä toimintahäiriöistä aiheutuva keskeytys voi aiheuttaa suuria kustannuksia. Lisäksi palonkestävän kaapelin käyttö pienentää tulipalon sattuessa kaapelin aiheuttaman oikosulun riskiä.

Muita tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi sairaaloiden ensiapu- ja leikkausosastojen kriittisten laitteiden ja järjestelmien syöttökaapelit sekä hissien konehuoneen syöttökaapelit.

Drakan Firetuf-tuoteperhe muodostuu palonkestävistä asennuskaapeleista sekä EMC-häiriösuojatuista ohjaus- ja voimakaapeleista. Yhteensä tarjolla on kymmeniä erilaisia rakennuksiin, järjestelmiin ja laitteistoihin tarkoitettua kaapeleita, jotka säilyttävät toimintakykynsä palossa. Ne eivät juurikaan muodosta savua ja täyttävät nippupolttokokeen vaatimukset.

Lisätietoja: markkinointijohtaja Juha Majamäki, Draka, puh. 010 566 3481 tai
040 561 7957, juha.majamaki@draka.com, www.draka.fi

Liitteet & linkit