DRAKAN KESKIJÄNNITEMAAKAAPELISSA KEHITTYNEEMPI VAIPPARATKAISU

Draka lanseerasi Verkosto-messuilla 20 kV keskijännitemaakaapelin, jonka vaipparatkaisu on tällä jännitealueella uudenlainen. TSLF 20 kV -kaapelin vaipan johtava pinta mahdollistaa vikojen paikannettavuuden asennuksen yhteydessä. Kaapeli on täysin vesitiivis sekä pitkittäis- että poikittaissuuntaan. Kaapelin asennustapa on vapaasti valittavissa kolmio- tai tasoasennuksiin. Sillä on hyvät kuormitettavuusominaisuudet, tarvittaessa pitkät toimituspituudet sekä täydellinen varustevalikoima. Kaapeli on jo käytössä muissa Pohjoismaissa, joissa siitä on saatu hyviä kokemuksia.

Johtavan pinnan ansiosta kaapelin vaipan eheys on mahdollista testata asennuksessa tai asennuksen jälkeen. Vaippamateriaali on myös hyvin pakkasenkestävää ja liukasta asentaa. Pitkät toimituspituudet merkitsevät vähempiä jatkoksia ja pienempiä riskejä. Kaapelin vikavirtakestoisuutta on parannettu laminaatin alle sijoitetulla lisäkuparijohtimella. TSLF 20 kV –kaapelin kuormitettavuus kolmivaihekäytössä on erinomainen.

Kaapelin vesitiiviys on varmistettu alumiinilaminaatilla, konsentrisen nauhan alle sijoitetulla paisuvalla nauhalla sekä johdinpulveroinnilla. Kaapeli on taipuisa ja soveltuu myös aurattavaksi maahan. Yksijohdinrakenne tuo kaapeliin erinomaiset kuormitettavuus¬ominaisuudet ja pienen taivutussäteen. Kaapeli on siten hyvin asennusystävällinen.

TSLF 12/20 kV 1-johdinkaapelin rakenne
• Tiivistetty vesitiivis, pyöreä Al-johdin, saatavilla olevat poikkipinnat 1x50/16 ... 1x240/25 mm² 12/20 kV
• KJ-PEX-eristys
• Paisuva nauha pitkittäisenä vesitiivistyssuojana
• Konsentrinen kuparijohdin
• Al-laminaatti poikittaisena vesitiivistyssuojana, liimattu kiinni ulkovaippaan
• PE-ulkovaippa

Lisätietoja: Draka NK Cables, Jorma Tahvanainen, puh. 010 566 3459 tai 040 510 3900; jorma.tahvanainen@draka.com

Liitteet & linkit