DRAKAN PAS-W ON VESITIIVIS PÄÄLLYSTETTY AVOJOHDIN

Drakan PAS-W on 12/20 kV:n päällystetty avojohdin, joka uuden vesitiiviin rakenteensa ansiosta soveltuu hyvin sähköverkon¬rakennukseen siellä, missä siirtoverkon osuus halutaan rakentaa ilmajohtimella.

PAS-W parantaa sähkön toimitusvarmuutta vaikeissa oloissa ja säilyttää toimintakykynsä puiden päälle kaatumisesta ja lumikuormista huolimatta. Myöskään johtimien yhteenlyönti ei välttämättä aiheuta sähkökatkoksia.

PAS-W:n poikkeuksellisen hyvä vesitiiviys vähentää päällystevaurioriskejä kuormattomissa tiloissa ja oikosulkutapauksissa.

Latvaorsirakenteensa ansiosta johtokadut on mahdollista tehdä kapeammiksi, mikä säästää ympäristöä ja alentaa energiaväylän elinkaarikustannuksia. PAS-W soveltuu hyvin yhteen laajan varustevalikoiman kanssa.

Lisätietoja: kehityspäällikkö Jorma Tahvanainen, Draka, puh. 010 566 3459 tai 040 510 3900, jorma.tahvanainen@draka.com, www.draka.fi

Liitteet & linkit