Varmuutta sähkönjakeluun Drakan kaapeleilla

Laadukkaat kaapelit ovat olennainen osa toimivaa jakeluverkkoa. Auraus keskijännitekaapeleiden asennustapana lisääntyy, mikä näkyy Drakan entisestään laajentuneessa kaapelivalikoimassa tehostettuina ominaisuuksina.

Vaipparatkaisultaan uudenlainen TSLF 20 kV on täysin vesitiivis sekä pitkittäis- että poikittaissuuntaan. Kaapelin asennustapa on 1-johdinkaapelina vapaasti valittavissa kolmio- tai tasoasennuksiin. Yksijohdinrakenne mahdollistaa hyvät kuormitusominaisuudet, ja kaapelin kosketussuojausrakenne hyvät vikavirtakestoisuudet. TSLF sopii hyvin aurattavaksi ja vaipan johtava pinta mahdollistaa asennustyön jälkeen mahdollisten asennuksessa syntyneiden vikojen paikallistamisen.

AURA on 1 kV voimakaapeli, jonka pintarakenteet on suunniteltu myös kestämään aurauksen ja kosteuden rasitukset. Lisäksi kaapelin jännite- ja kosketussuojausta on tehostettu. Aura soveltuu armeeraamattomista konventionaalisista kaapelirakenteista parhaiten myös pienempiin sisävesistöihin, joissa teräsarmeerausta ei suojaus- tai vetolujuussyistä välttämättä vaadita.

AURA:n rakenteen kosketussuojausominaisuudet sallivat sen käytön normaalien
400 V verkkojen lisäksi myös moderneissa 1000 V verkkojärjestelmissä. Näistä syistä se sopii erityisen hyvin Sisä-Suomen ja joidenkin rannikkovesistöjen omakoti- ja mökkialueiden sähkönsiirtokaapeliksi.

Drakan valikoimaan kuuluvat mm. seuraavat jakeluverkkojen kaapelit:
Maakaapelit 1 kV: AXMK, AURA, AMCMK (-HD)
Maakaapelit 20 kV: AHXAMK-W, TSLF, AXLJ-TT
Teollisuuskaapelit 10 kV: AHXCMK-WTC, AHXCMK-WTCE, AHXCMK-WTCHF (AXQJ-F, AXQJ-RMF)
Ilmajohdot 1 – 20 kV: PAS-W 20 kV, AMKA 1 kV
Maadoitusköydet HK
Kumikaapelit 1 – 20 kV: TARMO, DRAKAFLEX, FELTOFLEX

Lisätiedot:
kehityspäällikkö Jorma Tahvanainen, Draka NK Cables Oy, puh. 010 566 3459

Liitteet & linkit