Alkoholiongelmaista saatetaan syyllistää terveydenhuollossa – ammattilaisten toimittama kirja pyrkii muuttamaan ennakkoluuloja

Alkoholi on työikäisten suomalaisten merkittävä kuolinsyy ja huomattava työkyvyttömyyden aiheuttaja. Huomattava osa juo alkoholia ajoittain tai jatkuvasti yli riskirajojen. Osalla yli riskirajojen juovista on alkoholiriippuvuus suomalaisista, jonka hoitoon on olemassa tehokkaita hoitomuotoja, mutta suuri osa riippuvuudesta kärsivistä ei kuitenkaan ole hoidon piirissä. Alkoholiriippuvuus-kirjan 3., uudistetussa painoksessa kuvataan alkoholiriippuvuuden kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä, ongelmakäytön tunnistamista, hoitoa ja kuntoutumista.

Alkoholin ongelmakäyttö on jaettu kolmeen luokkaan: riskikäyttöön, haitalliseen käyttöön ja alkoholiriippuvuuteen.

– Ongelmakäyttö voidaan yleisyytensä perusteella määritellä kansansairaudeksi. Voidaan arvioida, että Suomessa on 600 000–700 000 henkilöä, jotka käyttävät liikaa alkoholia ainakin ajoittain. Suomalaisista aikuisista miehistä varsinaisia alkoholiriippuvaisia on noin 7 % ja naisista 2 %, kertoo LT, professori Mauri Aalto, yksi kirjan toimittajista.  


Hoitoa haittaavat syyllistäminen ja häpeän tunne

Suurin osa alkoholiriippuvuutta sairastavista ei ole koskaan ollut hoidon piirissä. Joskus syynä on toipuminen ilman hoitoa, mutta useimmiten kyseessä on tarpeellisen hoidon puuttuminen. Hoitoon hakeutumisen esteenä voi olla myös alkoholiriippuvuutta sairastavan kykenemättömyys tunnistaa riippuvuuden oireita tai riippuvuuden kiistäminen.

Niin väestön kuin ammattilaistenkin keskuudessa sairaudet ovat eriarvoisia. Alkoholiriippuvuutta pidetään itse aiheutettuna ja toivottomana. Alkoholiriippuvuutta sairastavaa voidaan syyllistää, eikä hän mahdollisesti saa hoitoa eikä samaa myötätuntoa ja kohtelua kuin muut. Toisaalta ei tiedetä, että alkoholin ongelmakäyttöön puuttuminen on tehokas tapa ehkäistä alkoholiriippuvuutta ja että alkoholiriippuvuuteen on tehokkaita hoitomuotoja.

– Alkoholiriippuvuuden hoitoa vaikeuttavat myös sairauden kokeminen häpeälliseksi ja siihen liittyvä tilanteen salaaminen. Kun alkoholiongelma ja siihen liittyvät monet vaikeudet eivät ole tiedossa, ammattilaisten ja läheisten on vaikea toimia erilaisissa pulmatilanteissa, Aalto sanoo.
 

Hoito on jokaisen oikeus

Alkoholiongelmien hoitojärjestelmä on Suomessa pirstaleinen, moniportainen ja monihaarainen.

Apua tulisi saada mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja hoitoon tulisi päästä matalalla kynnyksellä. Hoitoon pääsyä vaikeuttaa osittain se, että eri paikkakunnilla on päädytty erilaisiin käytännön järjestelyihin, vaikka hoidon lakisääteiset perusteet ovat samanlaiset kautta maan.

Tiukat taloudelliset ajat voi vaikeuttaa päihdepotilaiden yksilöllistä, joustavaa ja monipuolista hoidon ja avun saamista. Hoitoon pääsyn vaikeutumisen vuoksi yhä useammalla on riski jäädä vaille hoitoa.

Alkoholiriippuvuus-kirjan keskeinen sanoma on, että alkoholiriippuvuus on sairaus, jota pystytään hoitamaan tehokkaasti ja että potilailla on oikeus hoitoon. Kirjassa myös korostetaan alkoholiongelman varhaisen tunnistamisen tärkeyttä ja puuttumisen vaikuttavuutta. Päihdekäyttö ei saa olla este sosiaali- ja terveyspalveluiden saamiselle.

Alkoholiriippuvuus on tarkoitettu tueksi ja työvälineeksi omaa tai läheistensä alkoholin käyttöä pohtiville, alkoholiriippuvuutta sairastaville ja heidän omaisilleen sekä lääkäreille, sairaanhoitajille ja muille alan ammattilaisille ja opiskelijoille.

Lisätietoja:

LT, päihdelääketieteen professori Mauri Aalto, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen yliopisto, p. 044 415 3647, mauri.aalto@epshp.fi

viestintäpäällikkö Anna Kojo, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 050 3266 773, anna.kojo@duodecim.fi

Alkoholiriippuvuus
Mauri Aalto, Hannu Alho, Kalervo Kiianmaa, Lolan Lindroos (toim.)
3., uudistettu painos 2015, 272 sivua, nidottu
ISBN: 978-951-656-504-3
Kustantajan suositushinta 48,00 eur

Alkoholiongelmaisten hoidon uusittu Käypä hoito -suositus julkaistaan loka-marraskuussa 2015. Suosituksen työryhmän jäsenistä osa on mukana kirjoittajina Alkoholiriippuvuus-kirjassa. 

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa